İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı - 1984'den beri öğrencilerinin yanında...


Bilgi ekonomisine geçişte İTÜ’nün rolü...İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 250 yıla yakın bir birikimle, ülke ekonomisine ve politikalarına yön veren şahsiyetler yetiştirerek, sanayi toplumuna geçişte, cumhuriyetin ilk yıllarında ve devamında önemli roller üstlenmiştir.
Nail Olpak
MÜSİAD Başkanı
Teknolojinin Gücüne İnanmak Şart...Bu hedeflere ulaşmamızda Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından İTÜ’nün ve mezunlarının önemli görevler üstleneceğine ve vizyonuyla yol göstereceğine inanıyorum.
Tamer Özmen
Microsoft Türkiye Genel Müdürü