top of page
itü-bina1.jpeg

 Vergi Muafiyeti 

Vergi Muafiyeti.png

İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı'na 903 sayılı Kanun ve vakıf resmi senedine uygun faaliyette bulunduğu dönemlere münhasır olmak üzere vergi muafiyeti tanınması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 30/9/1986 tarihli ve 68938 sayılı yazısı üzerine, 13/7/1967 tarihli ve 903 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/10/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

İlgili Resmi Gazete linktedir. 

bottom of page