top of page
itü-kampus.jpeg

 Üniversiteye Katkılar 

Kuruluşunun 38. Yılında İTÜ Vakfı’nın Üniversitemize Katkılarını Belgelemek

İTÜ Vakfı, kuruluşundan bugüne kadar daima belirli bir tutum içinde olmuş; Üniversite tarafından kullanılamayan, değerlendirilemeyen, üniversiteye yarar sağlamak bir yana, üniversitemize yakışmayan ortamlar oluşturan birtakım yerlerin (bina, boş arsa gibi) İTÜ Vakfı olanaklarıyla değerlendirilerek ve yap-işlet-devret modeli uygulanarak üniversitemize tesis kazandırmak, bu tesisleri işleterek gelir elde etmek ve bu gelirleri üniversitemizin (öğrencilerin, fakültelerin ve rektörlüğün) kullanımına sunmak yöntemini benimsemiştir. Maçka Sosyal Tesisi, Yüzme Havuzu, Gümüşsuyu Kız Öğrenci Yurdu, Hisarüstü Restoran ve tüm Spor Tesisleri buna örnektir. Üniversitemiz için prestij kaynağı olma ve sosyal yapıyı kuvvetlendirme niteliğindeki bu tesisler için Üniversite bütçesinden hiçbir harcama yapılmamış, tümü Vakfın olanaklarıyla gerçekleştirilmiştir.

İTÜ Vakfı kuruluşundan bugüne; Üniversitemizin müspet bilimin ışığını takipte güçlenmesini, mezunları ve mensuplarıyla birlikte öğrencilerin eğitim, öğretim, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı, bilim, sanat ve teknoloji alanlarında yapılan nitelikli araştırmaları desteklemeyi amaçlar. Bu amaca yönelik iktisadi işletme ve iştirakleri oluşturmayı, tüm yatırımlarını İTÜ kampüslerinde gerçekleştirmeyi öncelikli hedefleri olarak benimseyen Vakfımız, Üniversitemizi destekleyen öncü bir kurumdur.

Vakfımızın Üniversitemize kazandırdığı tüm tesislere ait harcamaların tamamen Vakfımız kaynaklarından karşılanmış olmasının haklı gururunu yeni kuşaklara aktarmak, kamuoyunun hafızasını tazelemek amacıyla hazırlanan bu sayfalarda; işletmelerimizin kuruluş hikâyelerini, bu işletmeler için yapılan yatırımları, zaman içinde koruma ve modernizasyon yönündeki maddi ve manevi özverili çabaları bulacaksınız.

rakamlarlayatirım.webp
38 yılda 40 milyon $’ı aşan (600 milyon ₺) destek sağladık

1984’ten bugüne yaşananları kısaca hatırlayacağımız bu sayfaların kaynağı; şu an elinizde tuttuğunuz Vakıf dergimizin eski sayıları. Dergi ve muhasebe kayıtlarımızın titizlikle değerlendirilmesi sonucunda hem olayların kronolojik akışına ilk günün heyecanıyla yakından tanık oluyoruz hem de üniversitemize yapılan yatırımları, tesis edilen bina ve işletmeleri, kaç öğrenciye ne kadar burs verildiğini, Ar-Ge projelerine verilen değerli destekleri, ulusal veya uluslararası başarılara sağlanan katkıları, ödülleri, kısaca çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz Üniversitemize sağlanan katma değeri ve desteği görebiliyoruz.

Kısa bir açıklama yapmakta fayda olabilir. Bu yazıda verilen tüm değerler tarihi kayıtlarımızda geçtiği şekliyle kullanılmıştır. 38 yıllık süreçte ABD doları dahil tüm bedellerin yeni değerleme değeriyle günümüz değerlerine ulaştırılması makul olsa da, kayıt bütünlüğünün korunması amacıyla bu yapılmamıştır. Üniversitemize yapılan katkıların, yeniden değerlemeyle 50 milyon $’ı aşacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. İTÜ Vakfı’nın kampüslerde inşa ettiği tesisler için Üniversite bütçesinden hiçbir harcama yapılmadı, tümü Vakfın olanaklarıyla gerçekleştirildi.

inşaat.webp

İTÜ Vakfı’nın kampüslerde inşa ettiği tesisler için Üniversite bütçesinden hiçbir harcama yapılmadı, tümü Vakfın olanaklarıyla gerçekleştirildi.

Sosyal Tesisler İşletmesi 

Sosyal Tesisler İşletmesi, Üniversitemizin kamu yararına hizmetlerine yardımcı olmak, mezun ve mensuplarımız arasında bağları güçlendirecek, onları bir araya getirecek mekânlar oluşturma amacına yönelik olarak kurulmuştur. 1987 yılında hizmete açılan ve ilave birimlerle kapasitesi artırılan Maçka Sosyal Tesisleri; restoranlar, kafeler, otel birimi, toplantı salonları, yüzme havuzu ve tenis kortu ile çok sayıda etkinliğin bir arada yapılabileceği hizmet seçeneklerine sahiptir. Bu tesislere, zaman içinde Hisarüstü Kafeterya ve Çamlık Lokali de eklenmiş, tüm tesisler için Vakıf tarafından inşaat, bakım-onarım, donanım ve Maçka Kampüsü çevre düzenlemesi de dahil olmak üzere toplamda 2.670.976 $, yani bugünkü karşılığıyla 40 milyon ₺ yatırım yapılmıştır. Maçka Sosyal Tesisleri’nin yer aldığı kullanılmaz durumdaki eski Kimya Mühendisliği Esasları Binası ile çevresindeki arsanın, bir protokol ile İTÜ Rektörlüğü tarafından İTÜ Vakfı’na 49 yıllığına devredilmesiyle, tesis inşaatı, iç tefrişi ve çevre düzenlemesi yapılmış; 250 yıllık tarihi geçmişe sahip İTÜ’ye kazandırılan bu ilk tesisle önemli bir ihtiyaç karşılanmıştır. Tesislerin tamamlanıp İTÜ’lülerin hizmetine sunulabilmesi için 1987 yılında restorasyon ve demirbaş olarak 375.518 $ (5.6 milyon ₺) maliyetli ilk yatırım yapılmış, sonraki yıllarda eklentilerin yanı sıra yenileme ve bakım hizmetleri aksatılmadan sürdürülmüştür.

Üniversitemiz için prestij kaynağı olan ve sosyal yapıyı kuvvetlendiren Sosyal Tesisler, Eğitim Tesisleri, Spor Tesisleri, Kız Öğrenci Yurtları, Otoparklar kuran İTÜ Vakfı, bunların hedeflenen kitleye hizmet vermesini sağladı ve kaynak yarattı. Bu tesisler zaman içinde yasa gereği Üniversiteye devredildi, ardındanbir bölümü Vakıf şirketleri kanalıyla Üniversiteden kiralanmak suretiyle işletilmeye başlandı.

Çamlık Lokali 

Çamlık Lokali Ayazağa Kampüsü’nde yer alan ve İTÜ Rektörlüğü’nce yaptırılan Çamlık Lokali, boş olarak 1991 yılında 10 yıl süreli bir protokol ile İTÜ Vakfı’na verilmiş, iç tefrişinin tamamı İTÜ Rektörlüğü’nce onaylanan dekorasyon ve tefriş projesine göre Vakfımız tarafından yaptırılmıştır. Öğretim elemanlarına daha iyi koşullarda hizmet vermek amacıyla işletilen ve Ayazağa Kampüsü’nde uzun yıllar önemli bir ihtiyaca cevap veren Lokal’de 200 kişi kapasiteli bir salon, asma katında dinlenme salonu ve kafe-bar oluşturulmuş, tesisin mutfak ve servis personeli ile yöneticisi Vakıf tarafından sağlanmıştır. 1991’de hizmete giren, iç tefrişi için 58.160 $ (870.000 ₺) harcama yapılan Çamlık Lokali’nde, Üniversiteye devredildiği tarihe kadar tabldot ve alakart yemek servisi verilmiş; akşam, hafta sonu ve tatil günlerinde her türlü etkinliğin yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.

itücamlik.jpeg
vakiftepe.jpeg
Vakıftepe Cafe/Bar 

Fatih Köprüsü’nün Avrupa yakasındaki ayağının yer aldığı Hisarüstü olarak adlandırılan bölgedeki arazinin büyük bölümü İTÜ’nün mülkiyetinde bulunmaktadır. İstanbul Boğazı’nın olağanüstü manzarasına hâkim bu tepeyi bir yandan gecekondu istilasından korumak, bir yandan da mezun ve mensupların bu doğa harikasından yararlanmalarını sağlamak amacıyla makul ölçüde hizmet sunmak üzere bir tesis yapılması kararlaştırılmıştır. Yine aynı şekilde İTÜ Yönetim Kurulu kararıyla 2 Mart 1989’da mülkiyeti 49 yıllığına İTÜ Vakfı’na tahsis edilen bu arazide, yasal yapılaşma mümkün olmadığından, prefabrik bir yapının iç dekorasyonu tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Vakıf tarafından projelendirilen ve tüm giderleri karşılanmak suretiyle 30.272 $’a (450.000 ₺) mal edilen Hisarüstü Vakıftepe Kafeterya 1991 yılında hizmete açılmıştır. 70 kişilik kapasitesiyle yemek, toplantı ve davet gibi etkinlikler için uzun yıllar İTÜ’lülere hizmet veren bu mekân, İTÜ yönetiminin isteği üzerine 2010 yılında tüm demirbaşlarıyla birlikte İTÜ Rektörlüğü’ne devredilmiştir.

Mustafa Kemal Konferans Salonu (G-Anfisi) 

İTÜ Maçka Kampüsü’ndeki eski Maden Fakültesi binası içinde yer alan ve çeşitli etkinliklerde kullanılan Mustafa Kemal Konferans Salonu (G-Amfisi) ve müştemilatının İTÜ mezun ve mensuplarına hitap edecek tiyatro, konser, sinema, bale gibi kültür ve sanat etkinlikleri ile bilimsel toplantı, sergi, kongre, konferans düzenlemek üzere haftada dört gün (cuma, cumartesi, pazar, salı) İTÜ Vakfı’na tahsis edilmesi, İTÜ Yönetim Kurulu’nun 18 Ağustos 1988 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. Bu karar üzerine, bütün giderleri yine Vakıf tarafından karşılanmak üzere, yürürlükteki mevzuata uygun olarak Mustafa Kemal Konferans Salonu’nun tadilat ve onarımı yaptırılmıştır. Haftada dört gün İTÜ Vakfı, üç gün ise İTÜ tarafından kullanılmakta olan Mustafa Kemal Konferans Salonu’nda, zaman içinde yine İTÜ Vakfı tarafından bazı tadilat ve düzenlemeler yapılmış, tuvaletler ve aydınlatma tamamen yenilenmiş, soyunma odalarının yanı sıra, engelliler için WC ve asansör gibi eklemeler yaptırılmıştır. İTÜ Vakfı’nın bu düzenlemeler için yaptığı toplam harcama 92.000 $’dır (1.4 milyon ₺). Düzenlediği etkinliklerle her yıl ortalama 250 öğrenciye burs desteği sağlayan İTÜ Vakfı Sosyal ve Kültürel Hizmetler Komitesi’nin konser etkinlikleri, yıllar boyu Mustafa Kemal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Bu tarihi salonun, zamanın etkilerine yenik düşen donanımları sıklıkla yenilenmeyi gerektirmektedir. Komitemizin çalışmalarını her zaman yakından takip eden ve destek veren, İTÜ mezunu Yönetim Kurulu üyemiz Ülkü Arıoğlu (Yapı Merkezi), Komite etkinliklerinin ve dolayısıyla İTÜ öğrencilerinin burs kaynağının etkilenmemesi için söz konusu salonun 2017 yılında bütünüyle yenilenmesi projesini üstlenmiş, bu çalışma için 1 milyon 120 bin ₺ (350.000 $) tutarında katkı yapmıştır.

Mustafa Kemal Konferans Salonu (G-Amfisi.jpeg
Madencilik Eğitim Galerisi Projesi.jpeg
İTÜ Ayazağa Kampüsü Madencilik Eğitim Galerisi Projesi İTÜ Ayazağa 

Kampüsü’nde İTÜ Vakfı ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) işbirliği ile yapımına başlanan Madencilik Eğitim Galerisi projesi tamamlanarak 2019 yılında İTÜ Rektörlüğüne devredilmiştir. Türkiye’de ilk olan ve 835.000 $ (12.5 milyon ₺) yatırımla gerçekleştirilen bu eğitim tüneli projesi ile amaçlanan; başta maden ve inşaat mühendisliği öğrencileri olmak üzere ilgili alanlardaki diğer öğrenciler ve madencilerin uygulamalı eğitimini sağlayacak bir yeraltı ocağı ve eğitim merkezinin oluşturulmasıdır. Bu kapsamda açılan 200 metrelik tünelde; kaplama, drenaj, eğitim galerileri, su atımı, havalandırma, aydınlatma, yeraltı eğitim teçhizatı, yeraltı ocağı müştemilatı çalışmaları tamamlanmıştır. Galerinin, bir eğitim ortamı olarak kullanılmasının yanında, toplumda madencilik bilincini oluşturmak üzere çeşitli etkinlikler ve film çekimleri için de kullanılması planlanmıştır. Bu amaçla, gerekli ek bütçe için TKİ ve özel sektör madencilik kuruluşlarından destek sağlanmasına çalışılmaktadır.

Maçka ve Ayazağa Kampüsü Otoparkları 

Maçka Kampüsü’nün Hüsrev Gerede Caddesi tarafında yer alan bakımsız, terk edilmiş ve çevrenin şikâyetlerine neden olan atıl durumdaki arsanın otopark olarak düzenlenmesine dair Vakfımızın önerisi, İTÜ Yönetim Kurulu’nun 4.5.1995 günlü 347 No’lu toplantısında kabul edilmiş, İTÜ Rektörlüğü ile İTÜ Vakfı arasında bunun için bir protokol düzenlenmiştir. Protokol gereği Vakıf 75.000 $’ı (1.2 milyon ₺) aşan bir yatırımla bu alanı otopark olarak düzenlemiş ve zemin asfaltlanmıştır. Bu proje çerçevesinde Maçka Kampüsü’ndeki otoparklara 300’den fazla ağaç ve fidan dikilmiştir. Gelirini büyük ölçüde Maçka Kampüsü’ne dışardan gelen ve Hüsrev Gerede Caddesi yönündeki bölüme park eden araçlardan sağlayan Vakıf, tüm kampüsün güvenliğini de üstlenmiştir. Otoparkın işletme süresi boyunca, araç giriş-çıkışı ile güvenliğine yönelik otomasyonlar, ışıklandırma ve iyileştirme çalışmaları için yatırımlar yapılmıştır.

İTÜ Ayazağa Kampüsü otoparkları da 3M ARGE A.Ş. tarafından İTÜ Rektörlüğü'nden 10 yıl süreyle kiralanmak suretiyle işletilmekte olup, bu otoparklarda da işletme süresi boyunca büyük bütçeli yatırımlar yapılmıştır. Otoparklara giriş yapılan Ana Kapı, Enerji Enstitüsü Kapısı, Akademi Kapı ve Borsa Kapısı’nın tüm bariyer sistemleri ile kamera sistemleri yenilenmiş, tüm kapılara 3KVA Honda jeneratör yerleştirilmiş, tüm fakültelerde öğretim üyelerine ait otoparklara güvenlik amaçlı bariyer sistemleri kurularak yazılım otomasyon sistemleri yaptırılmıştır.

otoparklar.png
İTÜ Vakfı Yurtları

İTÜ öğrencilerinin barınma sorunlarına yardımcı olmak amacıyla Gümüşsuyu ve Ayazağa Kampüsü’nde yapılan iki yurt için İTÜ Vakfı uhdesindeki bağışlardan ve öz kaynaklarından 611.850 $ (9.2 milyon ₺) yatırım yapılmıştır. Çağdaş konfora sahip iki yurtta toplam 167 öğrenci barınmaktadır.

gümüşsuyu-kızyurdu.webp
Gümüşsuyu Kız Öğrenci Yurdu 

İTÜ Vakfı Sosyal ve Kültürel Hizmetler Komitesi, İTÜ öğrencilerinin barınma sorunlarına çözüm bulmak amacıyla bazı çalışmalar yaparak, bu girişimini 1990 yılında bir kız öğrenci yurdu yapımı için bir kampanyaya dönüştürmüştür. Bu çerçevede, Komite üyelerinden oluşan “Yurt Yapımı Koordinasyon Komitesi” oluşturulmuştur. Kampanyaya destek sağlamak amacıyla “İTÜ-Sanatçı El Ele” adı altında bir dizi etkinlik gerçekleştirilmiş ve Gümüşsuyu Kız Öğrenci Yurdu’na temel oluşturacak önemli miktarda gelir elde edilmiştir.   Üniversite ise Gümüşsuyu’nda bulunan eski Enerji Nakli Laboratuvarı binasının inşaat ve kullanım hakkını, Kız Öğrenci Yurdu yaptırılmak üzere 49 yıllığına İTÜ Vakfı’na vermek suretiyle projeye destek sağlamıştır. 09.08.1991 tarihinde İTÜ adına Rektör Prof. Dr. İlhan Kayan, İTÜ Vakfı adına ise Prof. Dr. Kemal Kafalı’nın imzaladıkları bu protokolle, bütün giderleri Vakıf tarafından karşılanmak üzere, söz konusu taşınmazın yürürlükteki mevzuata ve İTÜ Rektörlüğü’nce verilecek plan ve projelere uygun şekilde tadilat ve onarımının yapılması kararlaştırılmıştır.   10 Mart 1992 günü düzenlenen bir törenle binada inşaat çalışmaları başlatılmış, yoğun bir çalışma temposuyla 9 ay gibi kısa bir süre içinde, yurt binası konaklamaya uygun şekilde tamamlanmıştır. Aralık 1992’de resmi açılışı yapılan Gümüşsuyu Kız Öğrenci Yurdu için, İTÜ Vakfı tarafından, iç tefrişi de dahil olmak üzere 177.850 $ (2.7 milyon ₺) harcama yapılmıştır. İTÜ Vakfı Sosyal ve Kültürel Hizmetler Komitesi’nin, etkinliklerinden elde ettiği gelir ve topladığı bağışlarla büyük katkıda bulunduğu bu yurt, Komite üyelerinin özverili çalışmalarının bir simgesi niteliğini taşımaktadır.  

58 kişilik kapasiteye ve çağdaş konfora sahip yurtta odalar dörder kişiliktir. Yurt binasında lokal, etüt odaları, bilgisayar odası, yemek salonu, ütü ve çamaşır odaları gibi birimler, çamaşır ve kurutma makinaları gibi çağdaş olanaklar sunulmaktadır. Bu yurttan elde edilen gelir (yıllar içinde ihtiyaç doğrultusunda binaya ve iç donanımlara yapılan harcamalar sonucu), bazı yıllar gideri karşılayamasa bile İTÜ Vakfı (İTÜ’ye hizmet ilkesi gereği) gelirden çok daha fazlasını Üniversitemize aktarmıştır. İTÜ Rektörlüğü’nce 09.08.1991 tarihinde 49 yıllığına (ve mevcut metruk yapının imar-ihyası sonrası Kız Öğrenci Yurdu’na dönüştürülmek ve bu amaçla kullanılmak/işletilmek üzere) bir protokolle İTÜ Vakfı’na verilen yapı, İTÜ Vakfı Yönetim Kurulu’nun 19.07.2005 tarih ve 283 sayılı kararıyla İTÜ Rektörlüğü’ne yine bir protokolle iade edilmiştir.

Verda Üründül Kız Öğrenci Yurdu 

1992 yılında hizmete açılan ve Ayazağa Kampüsü içinde yer alan Verda Üründül Kız Öğrenci Yurdu, İTÜ mezunu Dr. Y. Müh. Sedat Üründül’ün Vakfımıza yaptığı bağışla İTÜ Vakfı tarafından inşa edilmiştir. Yurt binasının yer aldığı arazinin inşaat ve kullanım hakkı, İTÜ Yönetim Kurulu’nun 25 Temmuz 1991 günlü, 232 sayılı toplantısında alınan kararla 49 yıllığına İTÜ Vakfı’na verilmiştir. Karara ilişkin protokol 9 Ağustos 1991 tarihinde imzalanmıştır. 25 Şubat 1992 tarihinde düzenlenen bir törenle temeli atılan Verda Üründül Kız Yurda da, yine yoğun bir çalışma temposuyla 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak 2 Aralık 1992 günü hizmete açılmıştır. Sedat Üründül’ün yaptığı bağış ve İTÜ Vakfı yatırımı da dahil olmak üzere, Yurt binasının inşası ve konaklamaya hazır hale getirilmesi için 440.500 $ (6.6 milyon ₺) harcanmıştır. 
Kampüs içinde çam ormanının yanı başında yer alan yurt, iki ve üçer kişilik odaları, gerek konumu gerekse iç düzenlemeleriyle konforlu bir yapıdır. 109 kişilik yurt binası içinde öğrencilerin her türlü ihtiyacına cevap verebilecek yemek salonu, etüt odaları, revir, ütü odası, çamaşır ve kurutma makinaları yer almakta, her öğrenci için ayrı bir çalışma masası bulunmaktadır. Yurtta kalmak isteyen öğrenciler, öğretim yılı başında İTÜ Vakfı’na yazılı başvuruda bulunmakta, başvurular bir komisyon tarafından değerlendirilerek seçmeler yapılmaktadır. Bu yurtta kalacak öğrencilerin seçimi, yurt binasının İTÜ’ye devrinin ardından İTÜ Rektörlüğü tarafından yapılmıştır. Her iki öğrenci yurdunda, yaz aylarında yaz okulu veya bilimsel etkinlikler gibi nedenlerle yurt dışından ve İstanbul dışından gelen konuklara pansiyon hizmeti verilmiştir.

itu-verda.webp
Spor Tesisleri İşletmesi

Gümüşsuyu ve Ayazağa Kampüslerinde kurulan Spor Tesisleri, gün boyunca İTÜ öğrencilerinin kullanımına sunulmakta, diğer zamanlarda ise Vakıf tarafından kullanılmaktadır. Her iki tesis için İTÜ Vakfı’nın yaptığı yatırım tutarı 342.050 $, yani yaklaşık 5.1 milyon ₺’dir.

gümüssuyusporsalonu.webp
Gümüşsuyu Spor Tesisleri İşletmesi 

Gümüşsuyu Kampüsü’ndeki toprak bir saha İTÜ Yönetim Kurulu’nun 18.8.1988’de aldığı karar ve 22.8.1988 tarihinde imzalanan protokolle, spor tesisleri yapılmak üzere Vakfımıza tahsis edilmiştir. Bütün giderleri Vakıf tarafından karşılanmak üzere, söz konusu toprak saha üzerinde altyapı ve drenaj çalışmaları yapılarak Spor Tesisleri inşa edilmiştir. Tesis, 30 x 50 m ölçülerinde olan ve Türkiye’de ilk kez poligras halıyla kaplanan futbol sahası, uluslararası ölçülerde tenis kortu, 4 futbol soyunma odası, 2 tenis soyunma odası, duşlar, ofis ve kafeterya gibi birimlerden oluşmaktadır. 27 Mart 1989 tarihinde düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açılan tesis için yapılan yatırım ise 193.050 $ karşılığı 2.9 milyon ₺’dir. Tesiste yaratılan imkânlarla İTÜ öğrenci ve mensuplarına sağlıklı spor yapma olanağı sağlanmıştır. Ayrıca her yıl düzenlenen futbol ve tenis turnuvalarıyla öğrencilerin spor şemsiyesi altında toplanarak kaynaşmaları ve tanışmaları sağlanmıştır.

Kapalı Spor Salonu

Gümüşsuyu Kampüsü içinde yer alan Kapalı Spor Salonu’nun bir bölümünün kullanım hakkı, tadilatı ve onarımı ile işletme giderleri ve personeli Vakıf tarafından karşılanmak üzere İTÜ Vakfı’na verilmiştir. Tadilat ve onarımı tamamlanarak minyatür bir futbol sahası haline getirilen bu bölüm de, mesai saatleri içinde İTÜ Rektörlüğü ve İTÜ Spor Birliği’nin kullanımına verilmiş, bunun dışındaki saatlerde ise İTÜ Vakfı tarafından kullanılarak gelir elde edilmesi sağlanmıştır.

Ayazağa Spor Tesisleri İşletmesi  

Ayazağa Kampüsü’nde yer alan Spor Tesisleri, İTÜ Yönetim Kurulu’nun 1.3.1990 tarihli kararı ve 2.4.1991 yılında imzalanan protokolle 20 dönümlük boş arazinin İTÜ Vakfı’na inşaat ve kullanma hakkı verilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 1991 yılında İTÜ Vakfı’nın 149.000 $ karşılığı 2.2 milyon ₺ harcama ile yapımını tamamlayarak hizmete açtığı Ayazağa Spor Tesisleri; soyunma odaları, duşlar ve kafeteryadan oluşmaktadır. İki saha da, yurt dışından ithal yolu ile getirilen poligras çim halıyla kaplanmıştır. Her iki tesis, mesai saatlerinde İTÜ öğrencilerinin ve mensuplarının kullanımına sunulmuş, tatil günleri ve gece saatlerinde kiralanmak suretiyle gelir sağlanmıştır.

ayazağasportesisleri.jpeg
Eğitim Tesisleri İşletmesi 

İTÜ Vakfı Senedinde yer alan amaçlar doğrultusunda kurulan ilk tesis, Kasım 1986’da açılan Eğitim Tesisleri’dir. İTÜ öğrenci, mensup ve mezunlarının öncelikle yararlanacağı yabancı dil ve bilgisayar kursları, meslek içi eğitim programları açmak üzere kurulmuştur.

ituegitim.jpg

Maçka Kampüsü’nde “Otomatik Kontrol ve Güç Elektroniği Laboratuvarı ve müştemilatı”nın (günümüzde Konservatuvar birimi), İTÜ Rektörlüğü tarafından 49 yıllığına İTÜ Vakfı’na tahsisiyle, söz konusu binada tüm giderleri Vakıf tarafından karşılanarak imar mevzuatına ve planına uygun olarak inşaat, bakım-onarım çalışmaları yapılmış ve bina bugünkü duruma getirilmiştir.

 

1986 yılında dört derslikle İngilizce-Bilgisayar Kursları adı altında hizmete başlayan Eğitim Tesisleri, 1997 yılına gelindiğinde 3’ü dil ve bilgisayar laboratuvarı olmak üzere toplam 10 derslikte İngilizcenin yanı sıra İspanyolca, İtalyanca kursları ile Bilgisayar ve Turizm-Otelcilik eğitimini sürdürmüştür.

 

Bulunduğu binanın sol kanadında dört derslikle faaliyete başlayan tesisin bu bölümüne inşaat ve demirbaş olarak 264.900 $ karşılığı 4 milyon ₺ yatırım yapılmıştır. Tesis, 1987-88 öğretim yılında İTÜ Vakfı Eğitim Tesisleri İşletmesi adını almış, aynı bölümün karşı kanadında yer alan boş birimin de gerekli tadilat işleri yaptırılarak eğitime açılmış, böylece tesisin hem kapasitesi artırılmış hem de faaliyet alanı genişletilmiştir. Bu bölüm için yapılan yatırım tutarıysa 15.150 $ (230.000 ₺) olmuştur. Bu yatırımlarla birlikte, tesiste günün koşullarına uygun olarak bilgisayar ve dil laboratuvarlarının yenilenmesi için yapılan yatırım tutarı ise 64.700 $ karşılığı 1 milyon ₺’dir. Eğitim Tesisleri İşletmesi’nde her dönemde İTÜ personeli için belirli bir kontenjan ayrılmış, mezun ve öğrencilere de indirim uygulanmıştır.

 

Bu tesisimizin dil eğitimi program içinde; Yüksek Lisans Hazırlık, Dil Okulu, Genel İngilizce, İspanyolca, İtalyanca yer almıştır. Bilgisayar eğitiminde; temel eğitim, programlama dilleri, paket programlar verilmiştir. Bu eğitimlerin yanı sıra okullara, kamu kurumları ile çeşitli kuruluşlara kendi yerlerinde veya Eğitim Tesisleri’nde istek ve gereksinimleri doğrultusunda yabancı dil ya da bilgisayar eğitimleri verilmiştir.

Uluslararası Proje Yönetim Seminerleri  

Eğitim Tesisleri İşletmesi’nin DPT’yle iş birliği halinde düzenlediği Uluslararası Proje Yönetim Semineri iki yıl arayla üç kez düzenlenmiştir. Bu seminerlere Senegal, Cezayir, Burkina Faso, Nijerya, Benin, Kamerun, Moritanya, Gine, Çad gibi Afrika ülkelerinin yanı sıra Arnavutluk ve Kırgızistan’dan katılım olmuştur. İTÜ İşletme Fakültesi’yle işbirliği halinde ve Fransızca olarak verilen bu seminerlerin sonunda tüm katılımcılara törenle sertifika verilmiş, İTÜ ve Vakfın bilgi ve tecrübesi bu ülkelerden gelen katılımcılara da aktarılmıştır.

 

Meslek İçi Eğitim Seminerleri

Tesisin bir diğer faaliyet alanı da kısa süreli meslek içi eğitim seminerleri olmuştur. İTÜ İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle yürütülen bu seminerlerin sayısı 20’yi aşmış, pek çok kurum ve kuruluşta yönetim ve üretim kademesinde görev yapan personele bu etkinlikler kanalıyla eğitim verilmiştir.

projeyönetimi.png
turizmokulu.jpeg
Turizm Otelcilik Okulu  

Turizm sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla, 1991 yılında Eğitim Tesisleri İşletmesi bünyesinde açılan İTÜ Vakfı Turizm Otelcilik Eğitimi Programı’ndan, 2011 yılına kadar 900’ün üzerinde öğrenci mezun olmuştur. 2006 yılından itibaren, Turizm Otelcilik Okulu ihtiyaçları göz önüne alınarak tadil edilen Sosyal Tesisler binası içindeki bir birimde faaliyetini sürdüren bu okulda, öğrenciler 6 ay teorik, 6 ay pratik olmak üzere 5 yıldızlı otellerde staj şeklinde olmak üzere toplam 1 yıl öğrenim görmüşlerdir. Turizm sektörüyle iç içe bir eğitim programını benimseyen ve öğrencilerini oldukça donanımlı yetiştiren bu okulun mezunları, kısa zamanda sektörde aranır hale gelmişlerdir. Mezunlarının pek çoğu bugün yurt dışı dahil, turizm sektörünün önde gelen kuruluşlarında çeşitli pozisyonlarda yetki sahibi olarak çalışan İTÜ Vakfı Turizm Otelcilik Okulu, İTÜ adını turizm sektöründe de başarıyla temsil etmiştir

bottom of page