top of page
itü-bina1.jpeg

 Neler Yaptık? 

İTÜ Vakfı, hedefleri doğrultusunda kısa sürede önemli atılımlar gerçekleştirmiş; kampüslerde üniversite tarafından kullanılmayan, değerlendirilemeyen birtakım yerleri (metruk bina, boş arsa)   değerlendirerek yap-işlet-devret modeli ile  Sosyal Tesisler, Eğitim Tesisleri,  Spor Tesisleri ve Kız Öğrenci Yurtları, Otoparklar inşa etmiş ve   bunların başta İTÜ camiası olmak üzere hedeflenen kitlelere hizmet vermelerini sağlamıştır.  Üniversitemiz için prestij kaynağı olan  ve sosyal yapıyı güçlendiren bu tesisler için   üniversite bütçesinden hiçbir harcama yapılmamış,  tüm  yatırımlar Vakfın olanakları ve bağışlarla gerçekleştirilmiştir.
 

Gelirlerimiz nereye gidiyor?

İTÜ Vakfı, bu tesislerin işletilmesi ile sağladığı gelirlerini  İTÜ Rektörlüğüne ve bağlı birimleri ile Ar-Ge projelerine  katkı, öğrencilere burs ve yurt imkanı olarak sunmakta; bu çerçevede her yıl ortalama 600 öğrenciye; karşılıksız eğitim bursu, barınma bursu,  başarılı öğrencilere ve İTÜ’ye ön sırada giren öğrencilere ödüller vermektedir.
 

İTÜ’ye katkılarımız?

İTÜ Vakfı kuruluş yılından itibaren, Resmi Senedi’nde yer alan amaçlar doğrultusunda gelirlerinin % 90’ını üniversiteye katkı olarak harcamaktadır. İTÜ Vakfı’nın 1986-2021 yıllarını kapsayan dönemde İTÜ’ye yaptığı parasal katkıların toplam değeri burslar dahil 600 milyon TL’yi aşmıştır. 2021 yılında İTÜ’ye yapılan katkı  15.1 milyon TL'dir.

Bu çerçevede Eğitim Tesisleri, Kültür ve Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri, Yurtlar İşletmesi ve Ar-Ge İşletmesi kurularak, bunların hedeflenen kitleye hizmet vermeleri sağlanmış ve bu yolla kaynak yaratılmıştır. İTÜ Vakfı, Sosyal ve Kültürel içerikli amaçlar doğrultusunda da; her yıl ortalama 600 öğrenciye karşılıksız burs ile başarılı öğrencilere, okullara, öğretmenlere ödül vermiş, 4000'in üzerinde İTÜ Mensup ve Mezunun üye olduğu Sosyal Kulübü kurmuştur. 90 civarında kitap basarak öğrencilerin hizmetine sunulmuş, İTÜ Vakıf Dergisi 3 ayda bir, İTÜ Vakfı Haber bülteni ayda bir yayınlanarak mezunlarla iletişim sağlanmıştır. Ayrıca Bilim ve Teknoloji ödülleri ihdas edilmiş, İTÜ birimlerince düzenlenen bilimsel etkinliklere destek sağlanmıştır. Vakfın İTÜ'ye ve camiaya olan hizmetleri bugün olduğu gibi bundan sonra da aynı heyecanla devam edecektir. 

bottom of page