top of page
itü-bina1.jpeg

 Kuruluş 1984 

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin güçlenmesi ve çağdaş düzeye ulaşması için maddi ve manevi katkılarda bulunmak temel amacıyla 4 Nisan 1984 tarihinde resmen kurulan ve Kasım 1986’da vergi muafiyeti kazanan İTÜ Vakfı kuruluş yılından itibaren amaçlar doğrultusunda emin adımlar atmıştır. Vakıf Yönetimi, kuruluş aşamasındaki gelişme, kaynak sağlama ve yatırım felsefesini belirlerken; İTÜ mensup, öğrenci ve mezunlarına hizmet verecek iktisadi işletmelerin oluşturulmasını ve tüm yatırımların İTÜ kampüslerinde yapılmasını öncelikli hedefler olarak seçmiştir.

Bu çerçevede Eğitim Tesisleri, Kültür ve Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri, Yurtlar İşletmesi ve Ar-Ge İşletmesi kurularak, bunların hedeflenen kitleye hizmet vermeleri sağlanmış ve bu yolla kaynak yaratılmıştır. İTÜ Vakfı, Sosyal ve Kültürel içerikli amaçlar doğrultusunda da; her yıl ortalama 600 öğrenciye karşılıksız burs ile başarılı öğrencilere, okullara, öğretmenlere ödül vermiş, 4000'in üzerinde İTÜ Mensup ve Mezunun üye olduğu Sosyal Kulübü kurmuştur. 90 civarında kitap basarak öğrencilerin hizmetine sunulmuş, İTÜ Vakıf Dergisi 3 ayda bir, İTÜ Vakfı Haber bülteni ayda bir yayınlanarak mezunlarla iletişim sağlanmıştır. Ayrıca Bilim ve Teknoloji ödülleri ihdas edilmiş, İTÜ birimlerince düzenlenen bilimsel etkinliklere destek sağlanmıştır. Vakfın İTÜ'ye ve camiaya olan hizmetleri bugün olduğu gibi bundan sonra da aynı heyecanla devam edecektir. 

Kuruluş Amaçları 

  • Toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak üzere bilim ve teknoloji alanında araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu yolda yapılanları desteklemek ve araştırma sonuçlarını yayınlamak. 

  • Mal ve hizmet üretiminde bulunan kuruluşlardan özellikle kamu kuruluşlarından gelen istekler üzerine veya doğrudan doğruya çeşitli üretim teknolojilerinde kaliteyi yükseltici, üretimi artırıcı ve maliyetini düşürücü işletme metodlarına ilişkin araştırmalar yapmak veya yaptırmak suretiyle ülke ekonomisinin gelişmesine yardımcı olmak. 

  • Kamu kurumları ve bilimsel kuruluşlarla ilişki kurmak suretiyle kamu hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak, yapılmasını desteklemek ve uygulamalarına yardımcı olmak. 

  • Başta İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri olmak üzere özellikle teknik alanda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında her türlü yardımda bulunmak. 

  • Teknik alan başta olmak üzere eğitim yapan tesisler, okullar kurmak ve kurslar açmak, üniversitede yabancı dilde eğitimi destekleyici ve yaygınlaştırıcı katkılarda bulunmak ve yabancı dil kursları açmak. 

  • Kültür, sağlık, spor, beslenme, konaklama, araştırma ve basım merkezleri gibi tesisler kurmak, kurulmasına yardımcı olmak ve bu tesisleri çalıştırmak, işletmek. 

bottom of page