top of page
itü-bina1.jpeg

 İTÜ Vakfı 38. Yıl 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin daha fazla güçlenmesi ve çağdaş düzeye ulaşması için maddi ve manevi katkılarda bulunmak  amacıyla 4 Nisan 1984 tarihinde kurulmuş olan İTÜ Vakfı, kuruluş yılından itibaren amaçlar doğrultusunda önemli adımlar atmış; İTÜ mensup, öğrenci ve mezunlarına hizmet verecek iktisadi işletmelerin oluşturulmasını ve tüm yatırımların İTÜ kampüslerinde yapılmasını öncelikli hedefler olarak seçmiştir.

 

Üniversitemiz için prestij kaynağı olan ve sosyal yapıyı kuvvetlendiren Sosyal Tesisler, Eğitim Tesisleri, Spor Tesisleri, Yurtlar İşletmesi ve Ar-Ge İşletmesi kurularak, bunların hedeflenen kitleye hizmet vermesi sağlanmış ve bu şekilde kaynak yaratılmıştır. Bu tesisler zaman içinde yasa gereği üniversiteye devredilmiş, 2021 yılı sonuna kadar ise bir bölümü Vakıf şirketleri kanalıyla üniversiteden kiralanmak suretiyle işletilmiştir.

 

İTÜ Vakfı kuruluş yılından itibaren, İTÜ birimlerince düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel, sportif etkinliklere ve çeşitli kademelerde görev yapan personele destek sağlamış, bilim ve teknoloji ödülleri vermiş; her yıl ortalama 600 öğrenciye karşılıksız eğitim ve barınma bursu sağlamış; başarılı öğrencilere, sporcu öğrencilere, bölüm birincilerine, okullara, öğretmenlere ödüller vermiş, 4000’in üzerinde İTÜ mensup ve mezununun üye olduğu Sosyal Kulüp’ü kurmuştur.

 

Ders kitabı ve referans kitap niteliğinde 100’ü aşkın eserin basımını gerçekleştirerek literatüre kazandıran İTÜ Vakfı’nca yayımlanmış kitapların birçoğu 9., 10. baskılara ulaşmış, üç ayda bir yayımlamakta olduğu İTÜ Vakfı Dergisi kanalıyla üniversite ve mezunlar arasında köprü oluşturulmuştur.  İTÜ Vakfı, faaliyetlerinin kapsamını genişletmek amacıyla, ortaklık şeklinde kurduğu veya iştirak ettiği şirketler ARGEM A.Ş., 3M ARGE A.Ş., İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ve OTAM A.Ş. kanalıyla İTÜ’nün AR-GE faaliyetlerini desteklemekte, üniversite-sanayi işbirliğine ve dolayısıyla toplumun bilimsel ve teknolojik açıdan gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı, üniversitemizi desteklemek amacıyla kurulmuş öncü bir kuruluş olarak,  38 yıldan bu yana amaçlar doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalarla İTÜ’nün bilimsel, sosyal ve kültürel ortamına katkı yapmanın gururunu yaşamaktadır. İTÜ Vakfı ve iştiraki şirketler kanalıyla İTÜ’ye verilen destek 2021 yılında da özverili çabalarla sürdürülmüş,  Üniversitemize doğrudan ve dolaylı katkılar bu yıl 15 milyon TL’yi aşmıştır.

 

Bu katkılar; İTÜ öğrencilerine verilmekte olan karşılıksız burslar, ödüller, İTÜ Fakülteleri ve İTÜ Rektörlüğünün talepleri ile çeşitli ihtiyaçların karşılanması, Ar-Ge projelerinin desteklenmesi,  İTÜ sağlık ve idari personelinin kısmi istihdamı ve sosyal yardımlar, öğrenci kulüplerinin desteklenmesi ve diğer amaca yönelik giderleri kapsamaktadır.

bottom of page