top of page
Mezuniyet

 Burslar ve Bağışlar 

BURSLARIMIZ

Geleceğimizin yapı taşları gençlerimizin büyük bir kısmı maddi imkansızlıklar içinde öğrenimlerini sürdürüyor.  Bu nedenle, başta İTÜ öğrencileri olmak üzere özellikle teknik alanda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında her türlü yardımda bulunmak İTÜ Vakfı amaçları arasında önemli yer tutuyor.  Bu amaç doğrultusunda İTÜ Vakfı, kuruluş yılı olan 1984’ten başlayarak günümüze kadar  çoğunluğu  lisans öğrencileri olmak üzere, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören 24.378 öğrenciye karşılıksız eğitim bursu vermiştir. 2020 yılı başından itibaren yaşanmakta olan pandeminin etkileri ve İTÜ yönetimi ile yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, İTÜ Vakfı öğrencilerin mağdur olmaması için  bursları kesintiye uğratmamış, 2020 yılı bütçesinden 790 öğrenciye 651.822 dolar, 2021 yılında 610 öğrenciye 454.191 dolar burs yardımı yapılmıştır.

İTÜ Vakfı burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin her yıl Eylül ayında ilan edilmekte olan tarihler arasında İTÜ Vakfı web sitesindeki başvuru süreçlerini takip etmesi gerekmektedir.

BAĞIŞÇI HAKLARI BEYANNAMESİ

İTÜ Vakfı olarak, bağışçılığın gönüllü bir davranış olduğuna, vermenin ve paylaşmanın yaşam kalitemizi artırdığına inanıyoruz. STK’ların ve projelerinin halkın güvenini ve saygısını kazanmasına, bağışçıların ve potansiyel bağışçıların güvenli ve akıllı bağış yapmasına önem verdiğimiz için bağışçı haklarının arkasında duruyoruz ve destekliyoruz. Bütün bağışçıların aşağıdaki haklara sahip olduğunu kabul ediyoruz.

Bağışçı Hakları;

1. STK’nın misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı hakkında ve bağışı amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanma kapasitesi ve niyeti hakkında bilgilenme,
2. Yönetim kurulu ve yöneticiler hakkında bilgi edinme ve yöneticilerin ihtiyatlı ve basiretli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme,
3. Güncel finansal bilgilere erişim,
4. Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,
5. Uygun bir teşekkür edilmesi,
6. Kanunlara uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme,
7. Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme,
8. Bağışı isteyenin gönüllü mü, çalışan mı yoksa sadece bu iş için dışarıdan tutulmuş birisi mi olduğunu bilme,
9. Eğer başkası ile paylaşılacaksa iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini isteme,
10. Bağış yaparken soru sorma, anında, doğru ve açık cevapları alma hakkı vardır.

Burs Kesilme Ölçütleri 

  1. Öğrencinin İç Yönetmelik gerekliliklerini taşımadığının veya uygun olmadığının tespiti,

  2. Öğrencinin mezun olması,

  3. İlgili öğretim yılını izleyen iki ay içinde kendisinden istenen belgelerle birlikte kayıt yenilememesi

  4. Akademik olarak belirlenen başarı ölçütlerinin altına düşmek,

  5. Öğrencinin ekonomik koşullarının iyileşmesi,

  6. Yüz kızartıcı suçlar ile ilgili yargılanan veya hüküm giyen öğrenciler ile Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde belirtilen Disiplin Suçlarından mütevellit bir veya daha fazla yarıyıl için uzaklaştırma / Yükseköğretim kurumundan çıkarma kapsamında ceza alan öğrencilerin bursları kesilir, söz konusu öğrenciler, tekrar burs başvurusunda bulunamazlar.

  7. Yanlış beyanda bulunması, belgede sahtekârlık yapması,

  8. Belge ya da bilgilerinin eksik olması,

  9. Öğrencinin bursun iptal edilmesini istemesi.

  10. Öğrencinin Vefatı,

BURS VE SOSYAL YARDIM YÖNETİMİ İÇ YÖNETMELİĞİ - Ekim 2022

Akademik başarısı yüksek, ön lisans, lisans, yüksek lisans ile doktora öğrencileri, her kademedeki öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, proje yöneticileri, araştırma görevlileri, araştırma ve geliştirme projeleri için alınan her tür mal ve hizmet, İTÜ Vakfı veya iştiraklerinde çalışırken vefat eden personelin eğitim çağındaki çocukları bu iç yönetmelik kapsamındadır.

Detaylı incelemek ve/veya indirmek için tıklayın.

itü-kampus.jpeg
bottom of page