top of page

Kurslardan Kareler

Müzik ve sahne sanatları alanında bilimsel, sanatsal uzmanlığı ve yaratıcılığı esas alan lider bir konservatuvar olmaktır. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası alanda öncülüğü hedefleyen ve çağdaş eğitimin dinamiklerini devamlı takip ederek akademik çalışmalar yayınlamak, bilimsel toplantılar ve sanatsal etkinlikler düzenlemek İTÜ VAKFI Kurslarının vizyonudur. Teorik ve uygulamalı olarak temel müzik bilgi ve becerileri kazandırmak ve müzik bilgisine dayalı müziksel duyma-okuma-yazma becerileri kazandırmak temel görevimizdir.

bottom of page