top of page

Üniversite-Sanayi İş Birliğinin Başarılı Bir Örneği: OTAM A.Ş.

OTAM Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme A.Ş., 2003 yılıda üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaşmasının başarılı bir örneği olarak kurulmuştur. Birçok sektöre mühendislik çözümleriyle test ve analiz hizmetleri sunmakta olan OTAM; tasarım, ürün geliştirme, Ar-Ge projeleri gerçekleştirmekte, analiz ve özel test sistemleri kurulumu alanlarında otomotiv sanayisi başta olmak üzere, savunma sanayisi ve raylı taşımacılık sektörlerine de hizmet vermektedir.

Üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanması; bilgi ve teknoloji üretmek ve değerlendirmek üzere “Üniversite, Sanayi Kuruluşları ve Devlet”i paydaşlar olarak bir araya getirmekte, bir iş bölümü tanımı yapmaktadır. Bu çerçevede paydaşlar için iş bölümü şu şekilde tanımlanmıştır:

Üniversite: Bilgi ve teknolojiyi üretecek elemanları yetiştirmek, çağdaş bilgiyi akademik araştırmalarla izlemek ve oluşturmak;

Sanayi Kuruluşları: Ulusal ve küresel gereksinimlere cevap veren bilgi ve teknolojiyi geliştirmek ve değerlendirmek;

Devlet: Kalkınma ve gelişme planlarına uygun çalışmaları teşvik ederek, getirisi uzun vadede sağlanabilen bu eylemlere gerekli desteği vermek…

Ve verimliliği sağlamak üzere bu paydaşların bir arada çalışması gerekliliği ortaya konmaktadır.


Kuruluş

OTAM A.Ş., özellikle rekabet öncesi Ar-Ge çalışmaları ve analizlerin çağdaş olanaklarla sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaşmasına bir örnek olarak 2003 yılında kurulmuştur.


Başlangıçta İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) işbirliğiyle, TÜBİTAK-ÜSAMP çerçevesinde 2003 yılında “Otomotiv Teknoloji AR-GE Merkezi (OTAM)” kurulmuş ve Eylül 2004’ten itibaren, İTÜ Otomotiv Anabilim Dalı’nın Laboratuvar binalarında tahsis edilen yerde faaliyete geçmiştir.


01 Eylül 2004-31 Aralık 2006 tarihleri arasındaki 28 aylık verimli bir dönemden sonra, TÜBİTAK dışındaki paydaşlar bu işbirliğinin bir anonim şirket yapısı altında devamına karar vermiştir.


Bu aşamada İTÜ-OSD işbirliği genişletilip, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Uludağ İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi İhracatçıları Birliği de bu işbirliğinde yerlerini almıştır.


“2003 yılında kurulan OTAM, 2007 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı, Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (UİB) ortaklığında şirketleşerek tüzel kişiliğe kavuşmuştur.


Diğer ortaklar OSD, TAYSAD ve UİB, haklarını 6 Şubat 2018’de İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı’na devrederek tek pay sahibinin İTÜ Vakfı olması konusunda karar almışlardır.”


OTAM, yeni oluşumla birlikte yasal bir zeminde OTAM Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak otomotiv sanayimize otomotivle ilgili alanlarda hizmet vermeye karar vermiş ve Ağustos 2007 tarihinde şirketleşme işlemlerini tamamlamıştır.


Gelişme

İTÜ Vakfı, OSD ve TÜBİTAK ortaklığıyla ÜniversiteSanayi işbirliğini güçlendirerek, otomotiv sektörünün küresel pazarlardaki rekabetçiliğini artırmak amacıyla üretim öncesi Ar-Ge, test ve sertifikasyon çalışmalarını gerçekleştirmek üzere bir merkez yapısında 2003’te kurulan OTAM, 2007’de, İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (UİB) ortaklığında şirketleşerek tüzel kişiliğe kavuşmuştur. Diğer ortaklar OSD, TAYSAD ve UİB, haklarını 6 Şubat 2018’de İTÜ Vakfı’na devrederek tek pay sahibinin İTÜ Vakfı olması konusunda karar almışlardır.OTAM, üniversitede akademisyenlerden aldığı destekle yeni projeleri hayata geçirebilmek için 8 mühendis, 8 teknisyen ve 3 kişilik idari kadroyla üniversite-sanayi işbirliğine destek vermektedir. Şu anda İTÜ-OTAM işbirliği protokolü kapsamında, İTÜ Rektörlüğü tarafından onaylanan çalışma izni kapsamında Prof. Dr. Özgen Akalın, Doç. Dr. Osman Akın Kutlar, Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Arslan, Dr. Öğr. Üyesi Alper Tolga Çalık ve Dr. Öğr. Üyesi Taha Şen’le beraber “Motor Performans Değerlendirme Programının Geliştirilmesi ve OTAM Motor Test Kapasitesini Artırmaya Yönelik Yeni Test Düzeneğinin Üretilmesi” projesinde çalışmalara devam edilmektedir. Bu kapsamda, Savunma Sanayisi’ndeki lider firmanın yerli tankına ait motorun dinamometre dayanım testleri başarıyla tamamlanmıştır.

“Otomotiv sektöründe yaşanan hızlı değişime uygun olarak 2023 yılında satışa başlamayı hedefieyen yerli otomotiv girişimine ait batarya modüllerinin titreşim testlerini güvenli olarak tamamlaması, OTAM’ın gelecekteki otomotiv testlerine adapte olabilme yeteneğini ortaya koymaktadır.”

Savunma sanayisinin de iş ortağı olarak yer aldığı yeni bir yardımcı sistem motorun testi konusunda kesin sipariş alınmış olup, bu test düzeneğinin tasarımı başarıyla tamamlanarak uygulama öncesinde ilgili firmanın Geliştirme Ekipleri’nin onayı alınmıştır. (Tank modernizasyonuyla ilgili projede yer alan müşterimizden aldığımız bilgiye göre bu test için gerekli altyapıyı ve yetkinliği sağlayamamış olsaydık, testin yurt dışında yaptırılması gerekecekti.)

Önümüzdeki dönemde de otomotivdeki değişime uygun olacak şekilde Euro7, elektrikli araç bataryaları ve motorları, hidrojen ve alternatif yakıtların motor testlerine yönelik test kabiliyetlerinin sağlanabilmesi için yatırım ve çalışmalarımızı sürdürerek, üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunmaya devam etmeyi planlamaktayız.


 

OTAM A.Ş. 2007 yılından itibaren 2018 yılına kadar aşağıda belirtilen faaliyetleri başarıyla icra etmiştir.

İTÜ Otomotiv Birimi’nin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İle İş Birliği Avrupa Yönetmeliklerine göre çeşitli tip testleri:

- Fren testleri

- Direksiyon sistem testleri

- Yakıt tüketimi ölçümleri

- Motor performans testleri

- Pnömatik lastik testleri

- LPG proje ve uygulama kontrolü

- Şasi, karoseri hesap ve projelendirme


• Egzoz emisyonu tip testi: 1993 yılından itibaren; TS 4236, TS 5648 (ECE 15.04), EURO93’e göre şehir çevrimi simülasyonu ile emisyon ölçümü.

• ECE 24'e göre motor freninde dizel motorunun 6 nokta is emisyonu ölçümü.

• Gürültü emisyonu tip testi; TS 2214 / Aralık 1991'e göre hareket halindeki karayolu taşıtlarının çıkardığı gürültünün ölçülmesi.

• TS 9235 / Nisan 1991'e göre sabit durumda çalışan karayolu taşıtlarının çıkardığı gürültünün ölçülmesi (egzoz ve motor yakınında gürültü ölçümleri).


 

OTAM A.Ş.’nin Kuruluştan Bugüne Kadar Tamamlamış Olduğu Ar-Ge Projeleri:

1. Yaya Kumandalı Motorlu Çapa Makinasında Kol Titreşimlerinin ve Yönlendirme Kuvvetlerinin Ölçüm ve Değerlendirilmesi.

2. Direksiyon Rot Kolunun Sayısal ve Deneysel Gerilme Analizi.

3. Sessizleştiricide “Loss Factor” ve “Flexural Rigidity” Deneylerinin Yapılması.

4. Malzemelerin Ses Yutma Katsayısı ve Ses İletim Kaybı Özelliklerinin Frekansa Bağlı Olarak Değişimlerinin Belirlenmesi.

5. Örme Şasili Bir Taşıtın Sanal Prototipleme Yöntemiyle Tasarlanması, Testlerle Doğrulanması ve Üretilmesi-1.

6. Yük Vagonu Üzerinde Deneysel Gerilme Analizi.

7. Malzemelerin Çarpma Enerjisi Yutma Özelliğinin Belirlenmesi.

8. Malzemelerin Ses Yutma Katsayısı Özellik Değişimlerinin Frekansa Bağlı Olarak Belirlenmesi.

9. Sessizleştiricide “Loss Factor” ve “Flexural Rigidity.

10. Eminönü-Kabataş Raylı Toplu Taşıma Sisteminde Oluşan Titreşimlerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi.

11. Araç Ön Süspansiyon Sisteminin Deneysel ve Hesaplamalı Ömür Analizi.

12. Hibrid Hafif Ticari Araç Prototipi Geliştirme Projesi.

13. Punta Kaynaklarında Ömür Tayini.

14. Üç Silindirli Dizel Motor Geliştirilmesi.

15. Masaj Yataklarında Titreşim Analizi.

16. Dizel Motorun İş Çevrimini Geliştirmek İçin Teorik ve Deneysel Araştırmalar.

17. Aksaray-Havalimanı Hafif Raylı Toplu Taşıma Sisteminde Oluşan Titreşimlerin ve Gürültünün Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi.

18. Diyarbakır Tramvay Hattı İçin Karayolu Kaynaklı Titreşimlerin Ölçülmesi ve Tramvayların Dinamik Etkilerinin Değerlendirilmesi.

19. Malzemelerin Ses Yutma Katsayısı ve Ses İletim Kaybı Özelliklerinin Frekansa Bağlı Olarak Değişimlerinin Belirlenmesi.

20. Araçlarda Biyodizel ve Dizel Yakıtı-Biyodizel Karışımlarının Kullanılmasının Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi.

21. Dizel Motoru Yağ Sarfiyatı Optimizasyonu İçin Güç Silindiri Tasarımı.

22. Biyodizel Üretimi, Depolanması, Taşınması ve Kullanımındaki Çevresel Etkilerin Belirlenmesi

23. Ağır Ticari Araç İçin Kabin İçi Akustiği İyileştirme/ Geliştirme.

24. Malzemenin Ses Yutma Katsayısı ve Ses İletim Kaybı Özelliklerinin Frekansa Bağlı Olarak Değişiminin Belirlenmesi.

25. Traktör Egzoz Susturucusunun Akustik Performanslarının Belirlenmesi.

26. Midibüs Ön Dingilinin Deneysel ve Hesaplamalı Ömür Analizi.

27. Otomotiv Gövde Panellerinde Sac Şekillendirme Analiz Yöntemlerinin Geliştirilmesi-Faz 1.

28. Kamyon Kabini Bağlantı Takozlarının Statik ve Dinamik Yükleme Testleri.

29. Bir Dizel Motorda Tek Döngülü MR-1 Tipli Yeni Yanma Odası ve Emme Portu Geometrisi İle Modernizasyonu, Vibrasyon, Gürültü ve Gaz Değerlerinin Düşürülmesi.

30. Traktör Ön Dingil Sisteminin Deneysel ve Hesaplamalı Ömür Analizi.

31. Biyodizel, Biyoetanol Kullanımı.

32. ECE 29 Yasal Zorunluluk Kapsamında Olan Pendulum Testinin Yapılması.

33. Malzemelerin Ses İletim Kaybı Özelliklerinin Frekansa Bağlı Olarak Değişiminin Belirlenmesi.

34. Otomotiv Gövde Panellerinde Sac Şekillendirme Analiz Yöntemlerinin Geliştirilmesi– Faz 2.

35. Malzemelerin Ses Yutma Katsayısı ve Ses İletim Kaybı Özelliklerinin Frekansa Bağlı Olarak Değişiminin Belirlenmesi.

36. Araçlarda Görülen Düşük Frekanslı Gürültü Probleminin Çözümünün Değişik Gövde ve Aktarma Organı Tiplerinde doğrulanması ve Uygulamaya Geçirilmesi.

37. Malzemelerin Ses Yutma Katsayısı ve Ses İletim Kaybı Özelliklerinin Frekansa Bağlı Olarak Değişiminin Belirlenmesi.

38. LPG’de Kullanılması Amaçlanan Katkıların Araçlardaki Testleri.

39. Biyodizel, Biyoetanol kullanımı.

40. Traktörde Muhtelif Gürültü Kaynaklarının Sürücünün Kulak Hizasında Oluşan Gürültüye Katkılarının Derecelendirilmesi.

41. Motor Yağlarında Kullanılacak Olan Katkı Maddesinin Yakıt Tüketimi Testlerinin Gerçekleştirilmesi.

42. Otomotiv Gövde Panellerinde Sac Şekillendirme Analiz Yöntemlerinin Geliştirilmesi.

43. İstanbul İçin Kent Kimliğini Yansıtan Toplu Taşıma Aracı Konsept Tasarımı.

44. Biyodizel, Özellikleri ve Hammaddeleri.

45. Çelik Demiryolu Köprülerinden Yayılacak Gürültü ve Titreşimlerin Değerlendirilmesi.

46. Malzemelerin Ses İletim Kaybı Özelliklerinin Frekansa Bağlı Olarak Değişiminin Belirlenmesi.

47. Oktan Sayısı Test Sonuçları Üzerinde Teknik Değerlendirme.

48. Otomotiv Gövde Panellerinde Sac Şekillendirme Analiz Yöntemlerinin Geliştirilmesi.

49. Normal Emişli bir Motorun 80BGde STAGE II Emisyon Normlarında Turboşarjlı Olarak Geliştirilmesi.

50. Hibrid Hafif Ticari Araç Prototipi Geliştirme Projesi– Faz 2

51. Otobüs Dinamiği Modeli ve Deneysel Doğrulaması.

52. Otobüs Gövde Yapısal Analizi, Seyir Şartlarında Deneysel Doğrulanması, Gürültü Analizi.

53. Ağır Ticari Araçta Kabin Süspansiyonu Konfor Optimizasyonu.

54. Geniş Frekans Bandına Yayılmış Akış Sesinin Resonatör Tip Susturucu Kullanılarak Giderilmesi.

55. Toplu Taşıma Aracına Hızlandırılmış Ömür Testleri.

56. Otobüs Yapısal Tasarım Danışmanlığı – 1.

57. Motor Yağlama Yağları Geliştirilmesi.

58. Motor Biyoyakıtları Üretimi.

59. Ağır Ticari Araç İçin Kabin İçi Akustiği İyileştirme/ Geliştirme.

60. Soğutucu Serpentinlerde Optimizasyon.

61. Süspansiyon Geometrisinin ve Eleman Karakteristiklerinin Optimizasyonu ile Yol Tutuş (handling) ve Sürüş Konforu (ride Comfort) Kabiliyetinin İyileştirilmesi.

62. Taşıtlarda Kullanılan Yakıt Depolarının Bilgisayar Ortamında Statik ve Dinamik Analizi.

63. Taşıtlarda Kullanılan Egzost Susturucularının Akustik ve Akış Davranışlarının Analizi ve Geliştirilmesi

64. Bir Binek Aracının Ömür Analizi.

65. Otobüs Yapısal Tasarım Danışmanlığı – 2.

66. Hibrid Elektrikli Araç Kontrol Stratejisi Geliştirme, Değerlendirme ve iyileştirme Projesi.

67. Traktörlerde gürültü kontrolü ve akustik davranışlarının analizi ve geliştirilmesi.

68. Bulaşık Makinalarının titreşim ve akustik davranışlarının geliştirilmesi.

69. Kabin HVAC Sistemi CFD Destekli Tasarımı.

70. Taşıtlarda katkılı LPG Kullanımının Motor Parçalarındaki Temizleme Etkisinin İncelenmesi.

71. Dizel Motorunun İki Döngülü Yeni Yanma Odalı Piston Kullanılarak 2 ve 4 Sübap Uygulanması İle Geliştirilmesi.

72. Bolu Tünelinin Hava Sirkülasyonu için Kullanılan Jet Fanların Hasar Analizi.

73. Güvenli Sürüş Projesi (DPT-Yürütücü S.Ü.).

74. Bir Dizel Motorunun Stage III Emisyon Standardı Seviyesine Geliştirilmesi.

75. Traktörlerde Gürültü Kontrolü ve Akustik Davranışlarının Analizi ve Geliştirilmesi.

76. Dört Noktadan Bağlı Motor ve Şanzuman Komplesinin Gürültü ve Titreşim Özellikleri Araç Kabin Gürültüsü Oluşturan Bileşenlerin Akustik ve Yapısal İletim Yollarını Belirlenmesine Yönelik Yöntem Geliştirilmesi.

77. Ağır Kamyon Kabin Geometrisinin ve Aksesuarlarının Dış Aerodinamik Optimizasyonu.

78. Ulaştırma Sektöründe Sera Gazı Azaltımı.

79. Prototip Minibüsün Araç İçi Gürültüsünün Azaltılması.

80. Motor Yağı Saha Etütleri.

81. Biyodizel Sektöründe Ar-Ge Faaliyetleri, Yeniliklerin Takibi ve Değerlendirilmesi.

82. Binek Araçlarında Yakıt Tasarruf Cihazı Kullanımının Yakıt Tüketiminin ve Emisyonların Azaltılması Yönünden Etkilerinin İncelenmesi.

83. Atık Taşıt Lastiklerinin Değerlendirilmesi.

84. Gemilerde Soğutma Amaçlı Kullanılan Nozullerin Simulasyonu ve Geometrik Optimizasyonu.

85. Taşıtlarda Katkılı LPG Kullanımının Taşıt Performansına Etkisi.

86. Hibrid Kordların Mekanik Özelliklerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Modellenmesi.

87. Yeni Nesil Midibüsün Dış Aerodinamik Optimizasyonu.

88. Çeşitli Otomotiv Parçalarının Rijitliklerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi.

89. Manuel Vites Kablolarından Kaynaklanan ve Araç İçine İletilen Gürültü ve Titreşimlerin İyileştirilmesi.

90. Traktör Motorlarının Gürültü Seviyesinin Düşürülmesine Yönelik Ar-Ge ve Tasarım Çalışmaları.

91. Elektrikli Tahrik Teknolojileri Bilgi Birikimi Geliştirme.

92. Kullanıcı Arayüzü Geliştirme.

93. Turboşarj Sistemi Modifikasyonu.

94. Dizel Motorlarının Titreşim ve Akustik Davranışlarının Geliştirilmesi.

95. Dizel Motorlarının LPG ve Doğalgaz Yakıtlarına Dönüştürülmesi.

96. Koltuk Geliştirme ve Sertif. Amaçlı Koltuk Test Sisteminin Tasarımı ve Geliştirilmesi.

97. Elektrikli ve Hidrolik İleri Tek. Araç Direksiyon Sist. Karakterizasyon, Performans , Ömür Test Sisteminin Özgün Tasarımı ve Geliştirilmesi.

98. Farklı Segmentlerdeki Otobüs Sınıfı Taşıtların Gürültü ve Titreşim Performansının Geliştirilmesi.

99. Ön Cam Buğu Çözme Probleminin CFD Çözüm Yöntemi İle İncelenmesi.

100. WLTP – NEDC Euro 6 Şasi Dinamometre Testleri.


 

TEŞEKKÜR

OTAM A.Ş.nin kuruluşunda ve gelişmesinde çok önemli katkıları dolayısıyla;

Prof. Dr. Ali Göktan (İTÜ),

Prof. Dr. Murat Ereke (İTÜ),

Prof. Dr.Yalçın Aköz (İTÜ Vakfı),

Prof. Dr. Ercan Sezer (OSD)

ve Ahmet Arkan’ı (Sanayici/ARFESAN) teşekkürlerimizle anıyoruz.Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page