top of page

İTÜ Vakfı 2022 Faaliyet Raporu Onaylandı

İTÜ'ye Katkılarımız 2022 Yılında En Yüksek Seviyeye Ulaştı.İTÜ Vakfı’nın 70. Mütevelli Heyet toplantısında 2021 yılı Faaliyet Raporu sunularak onaylandı; Yönetim Kurulu’nun önerisiyle, İTÜ mezun ve mensuplarından oluşan 12 yeni üye, oylama sonucu Mütevelli Heyeti’ne katıldı.

İTÜ Vakfı’nın 70 Mütevelli Heyet toplantısı 8 Haziran 2022 tarihinde The Marmara-Taksim Opera Salonu’nda gerçekleştirildi.

Mütevelli Heyet üyelerimizden Altok Kurşun’un Divan Başkanı, Zeliha Dilek ve Suat Suna’nın Divan Başkan Vekili olarak görev aldıkları toplantının gündeminde;

  • İTÜ Vakfı’nın 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider tablosunun görüşülmesi, onaylanması;

  • Denetim Kurulu Raporunun görüşülmesi, onaylanması;

  • Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi;

  • Mütevelli Heyetine Yönetim Kurulunca önerilen yeni üyelerin seçimi; maddeleri yer aldı.

İlgili maddelerin oylanmasına geçilmeden önce, İTÜ Vakfı’nın 2021 yılı Faaliyet Raporu Genel Sekreter Ayhan Nemutlu tarafından sunuldu. Ayhan Nemutlu, özet olarak sunduğu raporda, faaliyetlerin yanı sıra özellikle 2021 yılında İTÜ Vakfı tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerine yapılan maddi katkılara dikkat çekti.İTÜ’nün bilimsel açıdan güçlenmesini, öğrencilerin eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını, bilim, sanat ve teknoloji alanlarında yapılan nitelikli araştırmaların desteklenmesini sağlamak amacıyla kurulmuş öncü kuruluş İTÜ Vakfı, amaçlar doğrultusundaki faaliyetlerini 2021 yılında da sürdürdü. 2020 yılı başından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını etkilerinin 2021 yılında da devam etmesi Vakfımızın gelirlerinde ve bağışlarda önemli oranda düşüşlere neden olsa da, Üniversitemize verilen destek bu yıl TL bazında 38 yıllık tarihi zirvesine ulaştı.


Mütevelli Heyet toplantısının açılışı İTÜ Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Y. Müh. Naci Endem tarafından yapıldı.

Bu dönemde Vakfın önemli gelir kaynakları arasında yer alan sosyal ve kültürel etkinliklerin pek çoğu gerçek-eştirilemedi, faaliyetlerin bir kısmı da risk nedeniyle asgari düzeyde yürütülebildi. Bu kısıtlayıcı döneme rağmen, İTÜ Vakfı burs ödemelerini ve Üniversitemize desteğini özverili bir çaba ile sürdürdü, 2021 yılında İTÜ’ye katkılarını doğrudan veya dolaylı olarak 15.138.976,83 TL’ye ulaştırdı.

Bu katkılar her yıl olduğu gibi İTÜ öğrencilerine verilen karşılıksız eğitim bursu ve ödüllerin yanı sıra; İTÜ fakültelerinin veya İTÜ Rektörlüğü’nün talepleri ile çeşitli ihtiyaçların karşılanmasını, öğrenci- öğretim üyesi- mezun iş birlikleri ile Ar-Ge projelerinin desteklenmesini, İTÜ sağlık ve idari personelinin kısmi istihdamı ve yapılan sosyal yardımları, İTÜ’nün bakım-onarım ve genel giderlerine verilen destekleri, çeşitli projelere yapılan katkıları, öğrenci kulüplerinin desteklenmesini ve diğer amaca yönelik harcama giderlerini kapsıyor.


Bu çerçevede, İTÜ Vakfı ve iştirakleri kanalıyla İstanbul Teknik Üniversitesi’ne 2021 yılında verilen desteğin 4.035.657,34 TL’si lisans, yüksek lisans bursları ve sporcu bursları olmak üzere 610 öğrenciye verilen karşılıksız burslarını kapsıyor.


Üniversitemize 2021 yılında İTÜ Vakfı iştiraki şirket- lerinden 3M ARGE A.Ş.’ den 5.182.744,05₺, diğer şirketi OTAM A.Ş.’den ise 1.181.879,00₺ tutarında doğrudan ve dolaylı katkı sağlandı.

2021 yılı Faaliyet Raporu’nun sunumundan sonra İTÜ Vakfı 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider tabloları; 2021 yılı Denetim Raporu ayrı ayrı oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. Ardından, Yönetim ve Denetim Kurulları oylamaya sunularak ayrı ayrı ibra edildi.


70.Mütevelli Heyet toplantısında, İTÜ Vakfı’nın çalışmalarına ivme ve güç katmak üzere Yönetim Kurulu’nca Mütevelli Heyet üyeliğine önerilen 12 yeni üye için oylama yapıldı. Vakıf Senedi Madde 6, C fıkrası gereğince yapılan gizli oylama sonucu; Aliye Ahu AKGÜN, Cafer BOZKURT, Haluk KARADOĞAN, Mehmet Ali TÜRKOĞLU, Nuray SARI ZÜMRÜT, Osman SİMAV, Özlem ÖZÇEVİK, Şebnem BURNAZ, Şerife Şaduman BANGER, Şükrü GENÇ, Yaşar TAŞKIRAN ve Yaşar YILMAZ gerekli oy çoğunluğunu sağlayarak İTÜ Vakfı Mütevelli Heyet üyeliğine seçildiler.Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page