top of page

İTÜ Vakfı’nın 71. Mütevelli Heyet toplantısı ve 2023 hedefleriİTÜ Vakfı’nın 71. Mütevelli Heyet toplantısı 23 Kasım 2022 tarihinde The Marmara Taksim Oteli’nde geniş katılımla yapıldı. Toplantı gündeminde; 2023 yılı Yönetim Kurulu Çalışma Programı ve Bütçe önerisinin görüşülüp onaylanması, İTÜ Vakfı’nın yeni Burs Yönetmeliği ve İTÜ Vakfı ile İTÜ yönetimi ilişkilerinin görüşülmesi konuları yer aldı.

İTÜ Vakfı, Resmi Senet gereğince her yıl Mart ve Kasım aylarında olmak üzere iki Mütevelli Heyet toplantısı yapıyor. 2022 yılının ikinci olağan toplantısı 23 Kasım’da gerçekleştirildi. 2023 yılı Çalışma Programı ve Bütçesi, yeni Burs Yönetmeliği ve Üniversite ile ilişkilerin ele alındığı toplantıya; mezunlar ve öğretim üyelerinden oluşan çok sayıda seçilmiş üye ile tüzel kişi temsilcisi olarak İTÜ fakülte dekanları, rektör yardımcıları ve İTÜ’lü vakıf ve dernek temsilcileri katıldı.


Mütevelli Heyet üyeleri Altok Kurşun Zeliha Dilek ve Murat Baykal’ın Divan Heyeti olarak seçildiği toplantı Genel Sekreter Ayhan Nemutlu’nun, 2020 yılı Yönetim Kurulu Çalışma Programı ve Bütçe önerisi sunumu ile başladı.


Soldan Sağa: İTÜ Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Y. Müh. Naci Endem, İTÜ Vakfı Genel Sekreteri Ayhan Nemutlu, İnşaat Müh. Şükrü Genç, Yük. Müh. İsmet Kasapoğlu


Ayhan NEMUTLU, tüm Mütevelli Heyet üyelerine gönderilmiş olan 2023 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi’ne ilişkin sunumda; “İTÜ Vakfı 2023 yılında mevcut koşullarda kurul ve komite çalışmalarını, iştiraki şirketler kanalıyla yürüttüğü araştırma-geliştirme faaliyetlerini ve bu faaliyetlerden elde ettiği gelirle İTÜ’ye katkılarını sürdürecektir” açıklamasını yaparak şu başlıklara ilişkin bilgiler aktardı:


Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulu’nun Vakfın amaçları doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar,

- Sosyal ve Kültürel Hizmetler Komitesi gönüllü çabalarla yürüttüğü pek çok etkinlikten sağladığı bağışlarla İTÜ Vakfı Burs Fonu’na yaptığı katkılar,

- 1984 yılından bu yana verilmekte olan karşılıksız eğitim burslarının koşullarını daha geniş bir çerçevede yeniden belirleyen, öğrenci sayısı ve burs miktarını artırmayı hedefleyen yeni “İTÜ Vakfı Burs Yönetmeliği”,

- Vakıf Senedi’nde belirtilen alanlarda Üniversiteye katkılar,

- Yeni projeler olarak; Yeni İş Sahaları ve Ortaklıklar, E-Kitap Projesi, Gayrimenkul Yatırımları,

- İktisadi İşletme bünyesinde sürdürülen yayın faaliyetleri kapsamında İTÜ Vakfı Dergisi ile farklı disiplinlerden akademik ve başvuru kaynağı niteliğindeki kitapların yayımlanması,

- Logolu Ürünler Satış Mağazası’nın yeni ürün tasarımları ile zenginleştirilmesi,

- Vakfın iştiraki olan 3M ARGE A.Ş., OTAM A.Ş., İTÜNOVA TTO A.Ş.’ nin çalışmaları.


Bu çalışma ve faaliyetlerin sürdürülmesi için 2023 yılı tahmini bütçesinde yer alan gelir ve gider kalemleri hakkında ayrıntılı bilgi veren Ayhan NEMUTLU, İTÜ Vakfı 2023 hedef bütçesinin 15.000.450₺, İTÜ Vakfı İktisadi İşletmesi 2023 hedef bütçesinin ise 1.870.000₺ şeklinde öngörüldüğünü belirtti.


Bu sunumun ardından İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Güloğlu, Pınar Efendioğlu, Prof. Dr. Fikret Keskinel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, Prof. Dr. Faruk Karadoğan, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kumral söz alarak gündemin bu maddesine ilişkin görüşlerini dile getirdiler.


Görüşlerin ardından, İTÜ Vakfı 2023 Çalışma Programı ve Bütçe önerisi oybirliği ile kabul edildi.Burslar ve yeni ‘Burs Yönetmeliği’

İTÜ Vakfı, kuruluş yılından bu yana İTÜ öğrencilerine verdiği karşılıksız burs desteğini en önemli amaçlarından biri olarak kabul edip, bu çalışmayı günümüze kadar İTÜ Rektörlüğü Burs Ofisi ile koordineli şekilde titizlikle ve aksatmadan yürüttü. 2021 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde burs verilen her öğrencinin dosyasının Vakıf tarafından tutulması, benzeri şartlar ve bu konularla ilgili Yönetim Kurulu kararları alınması gibi talepler denetim raporlarında Vakıf tarafına bildirildi.


Bu noktadan hareketle İTÜ Vakfı pek çok model yönetmeliği inceleyerek yeni bir ‘Burs Yönetmeliği’ hazırladı. Bu yönetmeliğe göre temel olarak; Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan ve Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışacak bir Burs Komitesi teşkil ediliyor, bunun altında da ayrıca burs faaliyetlerini yürütecek bir Burs Komisyonu oluşturuluyor. Vakfa yapılacak burs başvurularında ve İTÜ’den gelecek burs talepleri için bir değerlendirme yapılacak. Bu değerlendirme kriterlerinin nasıl yapılacağı, neleri içereceği, bunların tarafları vs. toparlanarak bir metin içinde birleştirildi. Gerek İTÜ Vakfı’nın kendi vereceği burslar, gerekse İTÜ Burs Ofisi’nin taleplerine karşı nasıl bir prosedür işleneceğine dair bir yönetmelik hazırlandı. İçerik, zaman içinde karşılaşılabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. O nedenle İTÜ Vakfı burs çalışmalarını yürütmek üzere yeni bir çalışma merkezi oluşturulacak, İTÜ öğrencilerinin başvurularında İTÜ Vakfı Burs Yönetmeliği prosedürleri uygulanacak.


Mütevelli Heyet toplantısındaki gündem maddesi kapsamında bu bilgiler sunulduktan sonra, Prof. Dr. Reşat Baykal, Pınar Efendioğlu ve Altok Kurşun mevcut burs çalışmaları, bursların önemi ve daha fazla öğrenciyi kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması, öğrenci seçimlerine ilişkin kriterler hakkında görüşlerini dile getirdiler.

Üniversite-Vakıf ilişkileri

İTÜ Vakfı ve İTÜ Yönetimi ilişkileri ile ilgili gündem maddesi kapsamında söz alan İTÜ Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Güven Önal, İTÜ Vakfı’nın kuruluş yılı olan 1984’ten itibaren yıllar içindeki gelişme ve amaçlar doğrultusunda İTÜ’ye yaptığı katkılar, İTÜ kampüslerindeki yatırımlar, yeniden inşa edilen bina ve tesisler hakkında bilgi verdi. Önal, İTÜ Vakfı’nın üniversitemize katkı sağlamak üzere inşa ettiği bu yapılara ilişkin anlaşmaların 2022 yılı başında İTÜ Rektörlüğünce tek taraflı fesh edilmesi sonucu ortaya çıkan hukuki durum ve süreç için Mütevelli Heyet’in yol gösterici rolüne ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.


Söz alan üyeler Haluk Taner, Yaşar Yılmaz, Şükrü Genç, Osman Simav, Prof. Dr. Bülent Güloğlu, Necip Naci Doğru, Cengiz Akyol, İsmet Kasapoğlu, Prof. Dr. Mustafa Kumral, Prof. Dr. Haluk Karadoğan, Nuray Sarı Zümrüt, Ali Rıza Efendioğlu ve Serap Çatalpınar konunun önemi ve sonuçlarına ilişkin görüşlerini dile getirdiler; durumu Vakıf ve Üniversite cephesinden değerlendirdiler. Üyeler genel olarak İTÜ Vakfı’nın karşı karşıya kaldığı bu durumun, üniversiteye yapılan katkıları, öğrenci burslarını, üniversite-mezun ilişkilerini ve İTÜ’de bugüne kadar varolan birlik-beraberlik yaklaşımını olumsuz yönde etkileyeceğini vurguladılar.

106 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page