top of page

İTÜ’den Üç Buluşa Uluslararası Patent

İTÜ’lü akademisyenler Ar-Ge faaliyetleri kapsamında önemli buluşlara imza attılar. İTÜ Rektörü ve İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve ekibi; Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Trabzon ve ekibi; Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Güneş Zeynep Karabulut Kurt ve ekibi yaptıkları buluşları ile Amerika Patent ve Marka Ofisi’nden patent belgesi ve patent tescili aldılar.


Prof. Dr. Koyuncu, “İleri Osmoz Membran Bioreaktörler İçin Vakumla Geliştirilmiş Yeni Bir İşletim Yöntemi” adlı buluşları hakkında şu bilgileri verdi: “Osmotik membran biyoreaktörlerin (OMBR’ler) çalıştırılması için bir yöntem, sentetik atık suyun atık su tankından atık su pompası yardımıyla reaktöre beslenmesi ve seyreltilmiş çekme çözeltisinin TuNFO membranından çekme çözeltisi tankına aktarılması adımlarını içerir. Çekme çözeltisi, vakum pompasının kuvvet pompasından daha yüksek hızda çalıştırılmasıyla elde edilen osmotik kuvvet ve vakum kuvveti vasıtasıyla reaktörden yüksek akışlı suyun membrana geçirilmesiyle seyreltilir.”


Prof. Dr. Trabzon, “Dolaşım Sistemindeki Kanser Hücrelerinin Kandan Sürekli Biçimde Ayrıştırılması ve Zenginleştirilmesi İçin Asimetrik Kıvrımlarla Yapılandırılmış Spiral Geometriye Sahip Bir Mikrokanal” adlı buluşları hakkında şu bilgileri verdi: “Buluş, kanda nadir bulunan metastaz kanser hücrelerinin, kan hücrelerinden ayrıştırılmasını ve zenginleştirilmesini sağlayan, parçacıkları veya hücreleri daha hızlı odaklanmaya zorlayan ve çok geniş bir debi aralığında kaliteli parçacık odaklanmasının gerçekleştirildiği asimetrik kıvrımlarla yapılandırılmış spiral geometriye sahip bir mikrokanal ile ilgilidir.”


Prof. Dr. Kurt, “Birleşik Çok Kaynaklı Enerji Hasatlama ve Haberleşme Yönetim Sistemi” adlı buluşları hakkında şu bilgileri verdi: “Buluş, enerji kontrol arabirimi, enerji birleştirici, enerji depolayıcı ve aktarıcı, hafıza, enerji yönetim birimi, haberleşme yönetim birimi arasındaki konfigürasyon ile yüksek verimde enerji elde edilmesini sağ- layan birleşik çok kaynaklı enerji hasatlama ve yönetim sistemi ile ilgilidir.”Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page