İTÜ Vakfı Sosyal ve Kültürel Hizmetler Komitesi

Başkan : Şadiye KARADOĞAN

1988 yılında kurulan İTÜ Vakfı Sosyal ve Kültürel Hizmetler Komitesi,  düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerden sağladığı gelirle Gümüşsuyu Kız Öğrenci Yurdu'nun yapımına öncülük etmiş  ve katkıda bulunmuş; günümüzde de çalışmalarını öğrencilere  burs desteği sağlamaya yönelik  projeleri gerçekleştirme yönünde sürdürmektedir.

İTÜ mensup ve mezunlarının eşleri ile İTÜ mezunu kadınlardan  oluşan Komite, İTÜ Vakfını Geliştirme Kadınlar Komitesi adı ile 1988 yılında kurulmuştur. 1989 yılında Sosyal ve Kültürel Hizmetler Komitesi adını alarak Vakfa maddi ve manevi güç katan çalışmalarını sürdürmektedir. İTÜ mezun ve mensupları ile öğrencilerini, düzenlediği çok sayıda sosyal ve kültürel etkinlikte biraraya getiren komite, bu etkinliklerden elde ettiği gelir ayrıca kişi ve kuruluşlardan sağladığı bağışlarla Gümüşsuyu Kampüsü'nde 58 kişilik Kız Öğrenci Yurdu'nun yapımına öncülük etmiştir. Yurt yapımı için "İTÜ-Sanatçı El Ele" isimli bir kampanya başlatan Komite, bu çerçevede yıl boyunca çok sayıda etkinlik düzenleyerek özverili bir çalışma sergilemiş ve önemli katkılar sağlamıştır.

Komite, İTÜ kitaplıklarına destek sağlamak amacıyla da 1995 yılında bir kampanya başlatmış, bu çerçevede çeşitli etkinlikler düzenlemiştir. Halen çalışmalarını İTÜ öğrencilerine  eğitim desteği sağlamaya yönelik olarak sürdüren Sosyal ve Kültürel Hizmetler Komitesi,
bu çalışmaları sonucunda her yıl 200'ü aşkın İTÜ öğrencisine karşılıksız eğitim bursu vermekte olup, İTÜ Vakfı Burs Fonu'na önemli bir katkı sağlamaktadır. 

Bursların, daha fazla öğrenciyi kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarını yoğunlaştıran Komite'nin etkinlikleri arasında her yıl; ülkemizden ve dünyadan ünlü sanatçı ve toplulukların konuk olduğu klasik müzik konserleri, sergi-defile kermes, bale, tiyatro, gezi ve söyleşiler, resim, briç ve yoga eğitimi yer almaktadır. Ayrıca her yıl Dünya Kadınlar Günü ve Vakıflar Haftası çerçevesinde dizi etkinlikler gerçekleştirilmekte, bursiyer öğrenciler ve burs verenlerin bir araya geldiği tanışma toplantıları düzenlemektedir.