İstanbul Teknik Üniversitesi’nin daha fazla güçlenmesi ve çağdaş düzeye ulaşması için maddi ve manevi katkılarda bulunmak  amacıyla 4 Nisan 1984 tarihinde kurulmuş olan İTÜ Vakfı, kuruluş yılından itibaren amaçlar doğrultusunda önemli adımlar atmış; İTÜ mensup, öğrenci ve mezunlarına hizmet verecek iktisadi işletmelerin oluşturulmasını ve tüm yatırımların İTÜ kampüslerinde yapılmasını öncelikli hedefler olarak seçmiştir.

Üniversitemiz için prestij kaynağı olan ve sosyal yapıyı kuvvetlendiren Sosyal Tesisler, Eğitim Tesisleri, Spor Tesisleri, Yurtlar İşletmesi ve Ar-Ge İşletmesi kurularak, bunların hedeflenen kitleye hizmet vermesi sağlanmış ve bu şekilde kaynak yaratılmıştır. Bu tesisler zaman içinde yasa gereği üniversiteye devredilmiş, günümüzde ise bir bölümü Vakıf şirketleri kanalıyla üniversiteden kiralanmak suretiyle işletilmektedir.

İTÜ Vakfı kuruluş yılından itibaren, İTÜ birimlerince düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel, sportif etkinliklere ve çeşitli kademelerde görev yapan personele destek sağlamış, bilim ve teknoloji ödülleri vermiş; her yıl ortalama 600 öğrenciye karşılıksız eğitim ve barınma bursu sağlamış; başarılı öğrencilere, sporcu öğrencilere, bölüm birincilerine, okullara, öğretmenlere ödüller vermiş, 4000’in üzerinde İTÜ mensup ve mezununun üye olduğu Sosyal Kulüp’ü kurmuştur.

Ders kitabı ve referans kitap niteliğinde 90 civarında eserin basımını gerçekleştirerek literatüre kazandıran İTÜ Vakfı’nca yayımlanmış kitapların birçoğu 9., 10. baskılara ulaşmış, üç ayda bir yayımlamakta olduğu İTÜ Vakfı Dergisi kanalıyla üniversite ve mezunlar arasında köprü oluşturmuştur. İTÜ Vakfı, faaliyetlerinin kapsamını genişletmek amacıyla, ortaklık şeklinde kurduğu veya iştirak ettiği şirketler ARGEM A.Ş., 3M ARGE A.Ş., İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ve OTAM A.Ş. kanalıyla İTÜ’nün AR-GE faaliyetlerini desteklemekte, üniversite-sanayi işbirliğine ve dolayısıyla toplumun bilimsel ve teknolojik açıdan gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı, üniversitemizi desteklemek amacıyla kurulmuş öncü bir kuruluş olarak,  36 yıldan bu yana amaçlar doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalarla İTÜ’nün bilimsel, sosyal ve kültürel ortamına katkı yapmanın gururunu yaşamaktadır.

Amaçlar doğrultusundaki faaliyetlerini 2019 yılında da sürdüren İTÜ Vakfı’nın üniversitemize yaptığı katkılar son yıllarda en üst seviyelere ulaşmıştır. 2019 yılında yapılan burs katkısı bir önceki yıla göre %75 oranında artış göstermiş olup,  son 7 yılda yapılan en yüksek katkıya ulaşmıştır.