top of page

Temel Müzik Eğitimi (Preschool Prodigies)

Kurs Süresi

32 Hafta (8 Ay)

Kurs Hakkında

Amacı: Kulak ve nota eğitimi

Kimler Katılabilir: 8 yaş üstü bireyler

Süresi: 32 hafta (8 ay)

Ders Günü: Cumartesi veya Pazar

Ders Saati: 1 ders /40 dakika

Ders Yükü: Haftada 1 ders saati

Piyano, keman, gitar gibi çalgılar program içeriğine dahil değildir. Nota ve kulak eğitimidir.

Akademik Koordinatör

İdari Sorumlu

Şule Dilek MUSAOĞLU

bottom of page