top of page

Temel Müzik Eğitimi (Müzik Teorisi Solfej ve Kulak Eğitimi)

Kurs Süresi

32 Hafta (8 Ay)

Kurs Hakkında

Amacı : Katılımcılara müzik teorisini sistematik ve uygulamalı olarak vermek.

Kimler Katılabilir : 8 yaş üstü bireyler

Süresi : 32 Hafta (8 ay)

Ders Günü : Pazar Günü Dersler bire bir yapılır 1 ders 40 dakikadır.

Ders Yükü : Haftada 1 ders saati

Akademik Koordinatör

İdari Sorumlu

Şule Dilek MUSAOĞLU

bottom of page