img1
img1
img1
img1
img1
img1
img1
img1
img1
img1
img1
img1
img1
img1
img1

Kayıt Süreci

Yeni Kayıt işlemleri

Haziran-Eylül aylarında, İTÜ Maçka Çalgı binasında yapılacaktır. Kontenjan durumu uygun olduğunda Ekim-Mayıs ayları arasında ara kayıt başvurusu kabul edilir.

Bahar Dönemi Kayıt

Mayıs - Haziran aylarında, Cumartesi günlerinde, 10.00 - 17.00 saatleri arası yapılacaktır. (Bahar dönemi kayıtlarında indirim ve kontenjan avantajlarından faydalanılacaktır.)

Güz Dönemi Kayıt

Eylül ayında, Cumartesi günlerinde, 10.00 - 17.00 saatleri arası yapılacaktır.

Ön kayıt için gerekli belgeler

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 1 adet resim

(*) Temel Müzik Eğitimi ve Çalgı Programlarına katılacak adaylar için Akademik Koordinatörlük tarafından “hazır bulunuşluk değerlendirmesi” yapılabilir.

Konservatuvar Kursları

Amacı : Kulak ve nota eğitimi

Kimler Katılabilir : 8 yaş üstü bireyler

Süresi : 32 hafta (8 ay)

Ders Günü : Cumartesi veya Pazar

Ders Mekanı : İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Maçka Kampüsü Çalgı Binası

Ders Saati : 1 ders /40 dakika

Ders Yükü : Haftada 1 ders saati

Piyano, keman, gitar gibi çalgılar program içeriğine dahil değildir. Nota ve kulak eğitimidir.

Bu Kurs Hakkında Bilgi almak istiyorum

Amacı : Katılımcıları özel öğretim yöntemleri ile (Orff Yaklaşımı) çalgı çalmaya hazırlamak.

Kimler Katılabilir : 4-5-6 yaş grubu

Süresi : 32 Hafta (8ay)

Ders Günü : Cumartesi veya Pazar

Ders Mekanı : İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Maçka Kampüsü Çalgı Binası

Müzik, oyun, dans ekseninde deneyimleme ve keşif, beden perküsyonu ve hareket çalışmaları, ritim çalışmaları ve Orff çalgıları ile çalışmalar. (Toplu ders yapılır. Piyano, keman, gitar gibi çalgılar program içeriğine dahil değildir!)

Akademik Koordinatör: Dr Ali Kazım AKDAĞ

Bu Kurs Hakkında Bilgi almak istiyorum

Amacı : Katılımcılara müzik teorisini sistematik ve uygulamalı olarak vermek.

Kimler Katılabilir : 8 yaş üstü bireyler

Süresi : 32 Hafta (8ay)

Ders Günü : Pazar Günü
Dersler birebir yapılır 1 ders 40 dakikadir.

Ders Mekanı : İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Maçka Kampüsü Çalgı Binası

Ders Yükü : Haftada 1 ders saati

Akademik Koordinatör: Dr Ali Kazım AKDAĞ

Bu Kurs Hakkında Bilgi almak istiyorum

Amacı : Konservatuvarın Eleme ve Kesin Kabul sınavlarına yönelik duyum algısını geliştirme.

Kimler Katılabilir : İTÜ TMDK Müzik Ortaokulu ve Konservatuar Lisans Programları giriş sınavlarına hazırlanan bireyler.

Süresi : 4 Hafta (1 ay)

Ders Günü : Haftada 4 ders saati

Ders Mekanı : İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Maçka Kampüsü Çalgı Binası

Akademik Koordinatör: Dr Ali Kazım AKDAĞ

Bu Kurs Hakkında Bilgi almak istiyorum

Amacı : Okula hazırlık batı ve türk müziği solfeji hakkında temel bilgilere sahip olmak

Kimler Katılabilir : Temel batı müziği ve türk müziği bilgisine sahip olmak isteyen 15 yaş üstü bireyler

Süresi : Başlangıç Ekim ayı bitiş Nisan ayının son haftası

Ders Günü : Pazar günü 2 ders saati Batı müziği teorisi solfej ve Türk müziği Solfej makam 2 ders saati

Ders Mekanı : İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Maçka Kampüsü Çalgı Binası

Akademik Koordinatör: Dr Ali Kazım AKDAĞ

Bu Kurs Hakkında Bilgi almak istiyorum

Amacı : Bireyi müzik okur yazarı haline getirmek, temel müzik prensiplerinin öğretimi ile enstrümanda hakimiyet sağlamak, ileri seviyede icracılar yetiştirmek.

Kimler Katılabilir : Müzik kulağına sahip, fiziksel özellikleri ve yaşları 11 yaş ve üzeri çalgı çalmaya uygun olan bireyler.

Süresi : 32 Hafta

Ders Günü : Cumartesi veya Pazar

Ders Mekanı : İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Maçka Kampüsü Çalgı Binası

Ders Saati : 1 ders 40 dakikadır

Ders Yükü : haftada 2 ders saati (Toplu sinıf derslerı 6 kişi )

Akademik Koordinatör: Dr Ali Kazım AKDAĞ

Bu Kurs Hakkında Bilgi almak istiyorum

Amacı : Bireyi müzik okur yazarı haline getirmek, temel müzik prensiplerinin öğretimi ile enstrümanda hakimiyet sağlamak, ileri seviyede icracılar yetiştirmek.

Kimler Katılabilir : Müzik kulağına sahip, fiziksel özellikleri ve yaşları 6 yaş ve üzeri çalgı çalmaya uygun olan bireyler.

Süresi : 32 Hafta

Ders Günü : Cumartesi veya Pazar

Ders Mekanı : İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Maçka Kampüsü Çalgı Binası

Ders Yükü : Haftada 1 ders saati (40 Dakika) Bireysel çalışma

Piyano çalgısı; Hazırlık Devresi 3 yıl, Temel Devre 4 yıl, Orta Devre 4 yıl, İleri Devre 4 yıldır. Devre ara sınıflarında (Hazırlık 1-2-3, Temel 1-2-3, Orta 1-2-3, İleri 1-2-3. sınıflar) derslere en az 28 hafta devam eden öğrenciler her yıl sonunda katılım belgesi alırlar. Devre bitirme sınavlarını başarı ile geçen öğrenciler devre sonunda sertifika almaya hak kazanırlar.

Akademik Koordinatör: Dr Ali Kazım AKDAĞ

Bu Kurs Hakkında Bilgi almak istiyorum

Amacı : Bireyi müzik okur yazarı haline getirmek, temel müzik prensiplerinin öğretimi ile enstrümanda hakimiyet sağlamak, ileri seviyede icracılar yetiştirmek.

Kimler Katılabilir : Müzik kulağına sahip, fiziksel özellikleri ve yaşları 6 yaş ve üzeri çalgı çalmaya uygun olan bireyler.

Süresi : 32 Hafta

Ders Günü : Cumartesi veya Pazar

Ders Mekanı : İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Maçka Kampüsü Çalgı Binası

Ders Yükü : Haftada 1 ders saati (40 Dakika) Bireysel çalışma

Keman çalgısı; Temel Devre 3 yıl, Orta Devre 4 yıl, İleri Devre 4 yıldır. Devre ara sınıflarında (Temel 1-2-3, Orta 1-2-3, İleri 1-2-3. sınıflar) derslere en az 28 hafta devam eden öğrenciler her yıl sonunda katılım belgesi alırlar. Devre bitirme sınavlarını başarı ile geçen öğrenciler devre sonunda sertifika almaya hak kazanırlar.

Akademik Koordinatör: Dr Ali Kazım AKDAĞ

Bu Kurs Hakkında Bilgi almak istiyorum

Amacı : Bireyi müzik okur yazarı haline getirmek, temel müzik prensiplerinin öğretimi ile enstrümanda hakimiyet sağlamak, ileri seviyede icracılar yetiştirmek.

Kimler Katılabilir : Müzik kulağına sahip, fiziksel özellikleri ve yaşları 7 yaş ve üzeri çalgı çalmaya uygun olan bireyler.

Süresi : 32 Hafta

Ders Günü : Cumartesi veya Pazar

Ders Mekanı : İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Maçka Kampüsü Çalgı Binası

Ders Yükü : Haftada 1 ders saati (40 Dakika) Bireysel çalışma

Gitar çalgısı; Temel Devre 3 yıl, Orta Devre 3 yıl, İleri Devre 3 yıldır. Devre ara sınıflarında (Temel 1-2-, Orta 1-2, İleri 1-2. sınıflar) derslere en az 28 hafta devam eden öğrenciler her yıl sonunda katılım belgesi alırlar. Devre bitirme sınavlarını başarı ile geçen öğrenciler devre sonunda sertifika almaya hak kazanırlar.

Akademik Koordinatör: Dr Ali Kazım AKDAĞ

Bu Kurs Hakkında Bilgi almak istiyorum

Amacı : Bireyi müzik okur yazarı haline getirmek, temel müzik prensiplerinin öğretimi ile enstrümanda hakimiyet sağlamak, ileri seviyede icracılar yetiştirmek.

Kimler Katılabilir : Müzik kulağına sahip, fiziksel özellikleri ve yaşları 11 yaş ve üzeri çalgı çalmaya uygun olan bireyler.

Süresi : 32 Hafta

Ders Günü : Cumartesi veya Pazar

Ders Mekanı : İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Maçka Kampüsü Çalgı Binası

Akademik Koordinatör: Dr Ali Kazım AKDAĞ

Bu Kurs Hakkında Bilgi almak istiyorum

Amacı : Bireyi müzik okur yazarı haline getirmek, temel müzik prensiplerinin öğretimi ile enstrümanda hakimiyet sağlamak, ileri seviyede icracılar yetiştirmek.

Kimler Katılabilir : Müzik kulağına sahip, fiziksel özellikleri ve yaşları 14 yaş ve üzeri çalgı çalmaya uygun olan bireyler.

Süresi : 32 Hafta

Ders Günü : Cumartesi veya Pazar

Ders Mekanı : İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Maçka Kampüsü Çalgı Binası

Ders Yükü : Haftada 1 ders saati (40 Dakika) Bireysel çalışma

Akademik Koordinatör: Dr Ali Kazım AKDAĞ

Bu Kurs Hakkında Bilgi almak istiyorum

Amacı : Bireyi müzik okur yazarı haline getirmek, temel müzik prensiplerinin öğretimi ile enstrümanda hakimiyet sağlamak, ileri seviyede icracılar yetiştirmek.

Kimler Katılabilir : Müzik kulağına sahip, fiziksel özellikleri ve yaşları 11 yaş ve üzeri çalgı çalmaya uygun olan bireyler.

Süresi : 32 Hafta

Ders Günü : Cumartesi veya Pazar

Ders Mekanı : İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Maçka Kampüsü Çalgı Binası

Ders Yükü : Haftada 1 ders saati (40 Dakika) Bireysel çalışma

Akademik Koordinatör: Dr Ali Kazım AKDAĞ

Bu Kurs Hakkında Bilgi almak istiyorum

Amacı : Bireyi müzik okur yazarı haline getirmek, temel müzik prensiplerinin öğretimi ile enstrümanda hakimiyet sağlamak, ileri seviyede icracılar yetiştirmek.

Kimler Katılabilir : Müzik kulağına sahip, fiziksel özellikleri ve yaşları 11 yaş ve üzeri çalgı çalmaya uygun olan bireyler.

Süresi : 32 Hafta

Ders Günü : Cumartesi veya Pazar

Ders Mekanı : İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Maçka Kampüsü Çalgı Binası

Ders Yükü : Haftada 1 ders saati (40 Dakika) Bireysel çalışma

Akademik Koordinatör: Dr Ali Kazım AKDAĞ

Bu Kurs Hakkında Bilgi almak istiyorum

Amacı : Çalgı eğitimi aracılığıyla öğrencinin sosyo-kültürel yaşamına olumlu katkılar sağlamak. Estetik zevkleri gelişmiş, Türk Müziği alanında bilgi sahibi ve başta Türk Müziği örnekleri olmak üzere her tür müzik eserini çalgısıyla icra edebilen bireyler yetiştirmek.

Kimler Katılabilir : 9 yaş ve üzeri müzik kulağına sahip, fiziksel özellikleri “Klasik Kemençe” çalgısını icrâ etmeye uygun ve bireyler.

Süresi : yaz-kurslari

Ders Günü : Cumartesi veya Pazar

Ders Mekanı : İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Maçka Kampüsü Çalgı Binası

Ders Saati : 32 Hafta

Ders Yükü : Haftada 1 ders saati (40 Dakika) Bireysel çalışma

Klasik Kemençe çalgısı; Temel Devre 3 yıl, Orta Devre 3 yıl, İleri Devre 3 yıldır. Devre ara sınıflarında (Temel 1-2-3, Orta 1-2-3, İleri 1-2-3. sınıflar) derslere en az 28 hafta devam eden öğrenciler her yıl sonunda katılım belgesi alırlar. Devre bitirme sınavlarını başarı ile geçen öğrenciler devre sonunda sertifika almaya hak kazanırlar.

Bu Kurs Hakkında Bilgi almak istiyorum

Amacı : Bireyi müzik okur yazarı haline getirmek, temel müzik prensiplerinin öğretimi ile enstrümanda hakimiyet sağlamak, ileri seviyede icracılar yetiştirmek.

Kimler Katılabilir : Müzik kulağına sahip, fiziksel özellikleri ve yaşları 6 yaş ve üzeri çalgı çalmaya uygun olan bireyler.

Süresi : 32 Hafta

Ders Günü : Cumartesi veya Pazar

Ders Mekanı : İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Maçka Kampüsü Çalgı Binası

Ders Saati : 32 Hafta

Ders Yükü : Haftada 1 ders saati (40 Dakika) Bireysel çalışma

Ud çalgısı; Temel Devre 3 yıl, Orta Devre 3 yıl, İleri Devre 3 yıldır. Devre ara sınıflarında (Temel 1-2-3, Orta 1-2-3, İleri 1-2-3. sınıflar) derslere en az 28 hafta devam eden öğrenciler her yıl sonunda katılım belgesi alırlar. Devre bitirme sınavlarını başarı ile geçen öğrenciler devre sonunda sertifika almaya hak kazanırlar.

BUSE SEVER

İstanbul’da doğdu. İlk öğreniminin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü Ud branşını kazandı ve bu bölümden mezun oldu. Üniversite bünyesinde, şehir içi ve şehir dışında bulunan birçok kültür merkezi ve festivalde konserlere katıldı, yurtiçi ve yurtdışında yayımlanan albümlerde ud icra etti. Hollanda, Fransa, Almanya, Belçika, İtalya, Yunanistan, Polonya ve Etiyopya gibi birçok ülkede konserler verdi. Şu anda İTÜ TM DK Çalgı Performans dalında yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir.

Akademik Kordinatör Dr.Ali KAZIM AKDAĞ

Bu Kurs Hakkında Bilgi almak istiyorum

Dans kurslarımız başlıyor, enerji ritimle buluşuyor…Ünlü Rus eğitmen, İTÜ Öğretim Görevlisi Yuriy Mezokh ile yetişkinler ve çocuklar için dans dersleri Bale, Tango, Vals, Sirtaki, Amerikan Tap, Latin Dansları Karma (Salsa, Cha Cha, Bachata, Rumba).Yuriy Mezokh, Rusya’da üstün başarılarla tamamladığı dans sanatları eğitiminin ardından, Türkiye’de ve Rusya’da birçok dans okulu, dans toplulukları, müzikaller, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarında, müzik ve şov tiyatrolarında koreograf, eğitmen ve dans sanatçısı olarak yer aldı. Halen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında dans eğitimleri vermekte olan Yuriy Mezokh, tecrübe ve birikimini, akademik disiplin ortamında, İTÜ Vakfı Sertifikalı Konvervatuvar Kurslarında dans tutkunlarına aktaracak.Formda kalmak, stresinizi azaltıp; motivasyonunuzu artırmak için sizi dans derslerimize bekliyoruz.

Amacı : Müzik eşliğinde, koreografik yapıda, sanatsal dans dersi öğretmek ve sevdirmek.

Kimler Katılabilir : 6-15 yaş

Süresi : -

Ders Günü : Cumartesi veya Pazar

Ders Mekanı : İTÜ Türk Müsikisi Devlet Konservatuvarı Maçka Kampüsü

Ders Saati : 90 dk. Grup dersi

Bu Kurs Hakkında Bilgi almak istiyorum

Amacı : Dans etmek formda kalmayı sağlarken aynı zamanda zihinsel gücü arttırıyor ve kişiyi mutlu ediyor. Kasları çalıştıran, stresi azaltıp motivasyonu arttıran dansın beyin için de önemli faydaları bulunuyor. Uzmanlara göre dans, beynin hafıza ve karar vermeyle ilgili bölgesini genişletiyor.

Kimler Katılabilir : Yetişkin bireyler

Süresi : -

Ders Günü : Cumartesi veya Pazar

Ders Mekanı : İTÜ Türk Müsikisi Devlet Konservatuvarı Maçka Kampüsü

Ders Saati : 90 dk. Grup dersi

Bu Kurs Hakkında Bilgi almak istiyorum

Başvuru Formu

Lütfen aşağıda yer alan başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurunuz.

Mesajınız elimize ulaşmıştır.
 1. Ad - Soyad

 2. Cep Telefon

 3. Bilgi almak istediğiniz konu

 4. Notunuz - İlgilendiğiniz Kurslar

Online Ödeme

Kredi kartınızla tek çekim/taksitli olarak ödeme yapmak için lütfen seçim yapınız.

Normal Kurs Ücreti

1500 TL

 • İTUTMDK 2021-2022 dönemi
 • 2 aylık
 • 8 ders kurs ücreti

İTÜ TMDK Mensup İndirimli Ücret

1425 TL

 • İTUTMDK 2021-2022 dönemi
 • 2 aylık
 • 8 ders kurs ücreti

İTÜ TMDK Kardeş İndirimi

1350 TL

 • İTUTMDK 2021-2022 dönemi
 • 2 aylık
 • 8 ders kurs ücreti

Resim Galerisi

Hakkımızda

İTÜ Konservatuvarı bilgi ve birikimi ile “Sertifikalı Müzik Kursları”…

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Sertifikalı Kursları; örgün eğitimin dışında kalan ve bu eğitim ortamına şartlar gereği dâhil olamamış her yaştan ve kesimden insanların faydalanabileceği hem genel hem de özel sanat ve müzik programlarıdır.

Bu programlardan ‘Okul Öncesi Müzik Eğitimi (Orff Yaklaşımı)’ projesi ile ‘Erken Müzik Eğitimi (EME)’ ve ‘Yetişkin Müzik Eğitimi (YEME)’ çerçevesindeki Sertifikalı Çalgı Kursları önemli bir misyon üstlenmiştir. Ayrıca isteğe bağlı çeşitli sanat dallarına ait özgün kurslarımız İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı markası ve güvencesi altında sunulmaktadır.

Alanında uzman akademik kadro…

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Sertifikalı Kursları; Maçka Yerleşkesindeki Konservatuvara ait mekanlarda, İTÜ Vakfı’nın idari yönetimi altında yürütülmektedir.

İstanbul’un merkezinde, Maçka’da…

Tüm program içerikleri ve müfredatlar; Akademik Koordinatörlük tarafından amaca uygun hazırlanmış, Konservatuvarın uzman öğretim üyeleri tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konmuştur.

Öğretim kadrosu; alanında en az lisans düzeyinde diplomaya sahip, pedagojik formasyon sahibi, İTÜ TMDK Sertifikalı Kursları Hizmetiçi Eğitimi’nden geçmiş ve program tarafından akredite edilmiş uzman öğretmenlerden oluşmaktadır.

Program işleyişi ve sertifika…

Programın akademik işleyişi ve ölçme-değerlendirme aşamaları Akademik Koordinatör tarafından yürütülüp, denetlenmektedir. Kurs süreci örgün eğitimdeki gibi üç veya dört yıllık devreler olarak planlanmıştır. Devrelerin ara sınıfındaki devam koşulunu yerine getiren katılımcılara “Katılım Belgesi”, devreyi tamamlayıp mezuniyet sınavında başarılı olan katılımcılar ise “Devre Sertifika Belgesi” verilir.

 • PİYANO: Hazırlık Devresi 3 yıl, Temel Devre 4 yıl, Orta Devre 4 yıl, İleri Devre 4 yıldır. Devre ara sınıflarında (Hazırlık 1-2, Temel 1-2-3, Orta 1-2-3, İleri 1-2-3. sınıflar) derslere en az 24 hafta devam eden öğrenciler her yıl sonunda katılım belgesi alırlar. Devre bitirme sınavlarını başarı ile geçen öğrenciler devre sonunda sertifika almaya hak kazanırlar.
 • GİTAR: Temel Devre 3 yıl, Orta Devre 3 yıl, İleri Devre 3 yıldır. Devre ara sınıflarında (Temel 1-2-, Orta 1-2, İleri 1-2. sınıflar) derslere en az 24 hafta devam eden öğrenciler her yıl sonunda katılım belgesi alırlar. Devre bitirme sınavlarını başarı ile geçen öğrenciler devre sonunda sertifika almaya hak kazanırlar.
 • KEMAN: Temel Devre 3 yıl, Orta Devre 4 yıl, İleri Devre 4 yıldır. Devre ara sınıflarında (Temel 1-2-3, Orta 1-2-3, İleri 1-2-3. sınıflar) derslere en az 24 hafta devam eden öğrenciler her yıl sonunda katılım belgesi alırlar. Devre bitirme sınavlarını başarı ile geçen öğrenciler devre sonunda sertifika almaya hak kazanırlar.

Yıl sonunda istekli olan tüm katılımcılar, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’na ait konser salonlarında düzenlenen “İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Sertifikalı KurslarıYıl Sonu Konseri”ne katılarak performanslarını sergilerler.İletişim Bilgileri

 • İTÜ Türk Musikîsi Devlet Konservatuvarı İTÜ Maçka Kampüsü 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE
 • +90 541 291 96 90
 • itutmdkkurslari@ituvakif.org.tr